''Thánh Lễ PHONG thánh'' hay ''Thánh Lễ tuyên PHONG thánh..''

4/28/2014 9:43:57 AM
Thánh Lễ VÀ việc TUYÊN thánh hai Chân Phước Gioan XXIII và Gioan-Phaolô II

popes.jpg


A- Lời giới thiệu:

 

Trước đây, dựa vào cách người Pháp cắt nghĩa động từ ''canoniser'' (do gốc latinh: canonisare) là ''inscrire quelqu'un au canon des saints; accorder la sainteté à quelqu'un.'', các giáo sĩ Pháp và Việt dịch từ ấy sang tiếng Việt như thế này: PHONG thánh! Khái niệm đó đã tạo NGỘ nhận nơi một số người NGOÀI Công Giáo, thậm chí ''trang nọ'' còn mỉa mai rằng Vatican ''sản xuất'' các thánh!

 

Nhưng, hôm nay, Vatican có Trang sau đây:

''Messe et Canonisation des Bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II (27 avril 2014)'' Tôi xin tạm dịch: Thánh Lễ việc TUYÊN thánh hai Chân Phước Gioan XXIII và Gioan-Phaolô II.

 

B- Xin LƯU Ý đến liên từ VÀ

 

Liên từ VÀ có nghĩa thế này: Nó dùng ĐỂ phân biệt THÁNH LỄ việc TUYÊN THÁNH là hai ''phạm trù'' khác nhau.

 

Thậy vậy, Kinh Nghĩa ngày trước DẠY về Thánh Lễ như sau:

 

Hỏi: Có nên dâng Thánh Lễ Misa ĐỂ TƯỞNG NHỚ Đức Bà cùng các Thánh chăng?

 

Thưa: CHẲNG NÊN vì sự Tế Lễ CHỈ thuộc về MỘT Đức Chúa Trời mà thôi!

 

Trong Thánh Lễ, chủ tế xin Chúa thương đến linh hồn Cha Mẹ, anh-chị-em, bạn hữu và những người khác đã qua đời. Điều vừa nêu KHÔNG có nghĩa rằng Thánh Lễ LÀ ĐỂ cầu hồn cho các người đã khuất bóng!

 

Nhân đây, tôi kính mong Bà Con Công Giáo, nhất là một số Trang Công Giáo TRÁNH cách nói, viết như sau: Thánh Lễ Phong Thánh - Gioan XXIII & Gioan Phaolô II.

 

C- Từ điển Bách Khoa tiếng Anh (International) cắt nghĩa động từ ''canonize''

 

a- to place a deceased person in the canon or catalog of saints. (đưa người quá cố nào đó vào danh sác các thánh.)

 

b- to declare a deceased person to be a saint. (tuyên bố người quá cố nào đó là thánh.)

 

Như vậy, câu a và b có ý nghĩa đúng như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô KHẲNG ĐỊNH về việc TUYÊN thánh:

 

''ĐỂ tôn vinh Chúa Ba Ngôi cực thánh, ĐỂ tuyên dương đức tin Công Giáo và ĐỂ tăng tiến đời sống Kitô hữu, VỚI quyền bính CỦA Chúa Giêsu Kitô, CỦA các thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và CỦA Chúng Tôi, SAU khi suy nghĩ chín chắn, NHIỀU LẦN khẩn cầu ƠN phù trợ CỦA Chúa và lắng NGHE ý kiến của nhiều anh em chúng tôi trong hàng Giám Mục, chúng tôi TUYÊN BỐ và XÁC ĐỊNH Chân Phước Gioan XXIII và Gioan Phaolô II là Hiển Thánh, và chúng tôi GHI tên các ngài VÀO sổ bộ các Thánh và qui định rằng, trong toàn thể Giáo Hội, các Ngài ĐƯỢC tôn kính với lòng sùng mộ nơi Các Thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.''

 

D- Videos

 

Xin mời xem:

1- Thánh Lễ Phong Thánh - Gioan XXIII & Gioan Phaolô II

(Cách ghi khác với ý tôi đã trình bày ở phần B.)

2- Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tiếp giới trẻ Việt Nam và ca ngợi Dân Tộc Vệt Nam

a- DGH John Paul II va Gioi Tre Viet Nam DHGT Denver 1993 Part 1 - YouTube

b- DGH John Paul II va Gioi Tre Viet Nam DHGT Denver 1993 Part 2 - YouTube


Đaminh Phan văn Phước
giới thiệu.

Lên đầu trang