THÁNH LỄ ''LÀ GÌ''?

5/27/2013 11:44:41 AM

Con ơi, Thánh Lễ ''là gì''

Mà người sớm tối lại đi Nhà Thờ?

Đời mình muốn khỏi bơ vơ

Phải cần Tình Chúa vô bờ, con ơi!

Quỳ dâng ''Thánh Lễ tuyệt vời''

Con nghe đọc lại những ''Lời Truyền'' xưa

Hồng Ân đổ xuống như mưa

Y như ''Thánh Lễ năm xưa trên đồi''!

Mẹ dâng ''Thánh Lễ đền bồi''

Con dâng cũng giống vậy thôi là vì

Giêsu trong Bữa Tiệc Ly

Đọc ''Lời Truyền'' để Bánh Mì, Rượu Nho

Trở thành ''Máu, Thịt'' thơm tho

Cho người dùng để được ''no đời đời''

Ngày nay, linh mục đọc Lời

Mà Thầy Chí Thánh đọc nơi ''Bàn Dài''

Để trao ''Mình Thánh Ngôi Hai''

Nên giờ ''cũng có'' Máu Ngài đổ ra (*)

Dâng lên Thiên Chúa Ngôi Cha

Xin Ngài đoái nhận, thứ tha tội tình...

Thầy là ''Hy Lễ'' chứng minh

Lời Thầy phán với môn sinh của Thầy:

''...Các con làm lại việc nầy...''

Nghĩa là ''phải giống như Thầy năm xưa''

''Khác'' thì Thầy lại ''không ưa''

''Giống'' thì Ơn xuống như mưa dồi dào

Con ơi, cảm động biết bao

Quỳ dâng Thánh Lễ, lệ trào hoen mi...

Lễ xong, đứng dậy, ra đi

Bùi ngùi tưởng nhớ Tiệc Ly năm nào!

-  - -

Đức Quốc, Lễ Mình Thánh Chúa năm 2000

Đaminh Phan văn Phước

(*) Quý vị có thể ghi vào máy hàng chữ ''Hôm nay, vẫn có Thịt, Máu Chúa'' để đọc bài chứng minh Tín Điều ấy bằng Lời Chúa trong Tin Mừng và Thánh Thư của tông đồ Phaolô.

Ngoài ra, có thể ghi ''Phép Lạ Thánh Thể'' thì đọc được quá nhiều bài và xem nhiều Videos, chẳng hạn: 
Phép Lạ Mình Và Máu Thánh Chúa [3/6] - YouTube

Lên đầu trang