Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám mục Phan Thiết của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

12/12/2019 3:57:08 PM


 PhanThiet_DC_GiuseDoManhHung.jpg

 

(Web HĐGM Việt Nam 12.12.2019)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang