Thánh Lễ đền bồi

4/11/2012 12:25:37 AM

Con đi dâng Lễ, con ơi!

Vâng nghe Lời Chúa kêu mời thiết tha!

Năm xưa, có Bánh Man-na

Từ Trời ban xuống để mà cứu dân!

Giờ đây, nuôi dưỡng người trần

Chúa trong Bánh Ruợu ẩn thân đêm ngày:

Tình Yêu Chúa muốn giải bày

Như xưa chịu chết, giang tay trên đồi!

Con dâng Lễ Vật đền bồi

Như xưa Thánh Mẫu bồi hồi xót xa

Dâng Con tế Chúa Ngôi Cha

Xin Ngài tha tội chúng ta cố tình

Con dâng Lễ Vật Hy Sinh

Cùng dâng hồn, xác, tâm tình của con

Ngày nay, Máu Thịt Chúa còn

Làm Lương Thực quý, giúp con trung thành!

Tội con là những mũi đanh

Lưỡi đòng bén nhọn, là vành đầy gai

Đâm vào xương thịt Ngôi Hai

Máu trào đỏ thắm, chảy dài thảm thương!

Con mau đi đến Giáo Đường

Mà dâng Thánh Lễ Tình Thương Tuyệt Vời

Để làm đệ tử của Lời   (*)

Để thờ lạy Chúa tắt hơi vì mình

Để tin rằng Chúa phục sinh

Giúp con đuổi lũ âm binh chạy làng

Để con truyền bá hiên ngang

Tin Mừng Cứu Rỗi, mở mang Nước Trời...

 

***


Đức Quốc,
2002, Thứ Năm
Lễ Chúa Lập Phép Thánh Thể
Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời quý Vị nghe:     
Ca Khúc Trầm Hương - Hoàng Oanh – YouTube

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim - YouTube 

Ca Khúc Trầm Hương.CĐ.AveMaria Nat Shr DC - YouTube


*Ghi chú:

Lời: dịch từ chữ Hy-La ''Logos (λόγος), Verbum'' nên không thể thêm chữ ''Ngôi: Persona!'' Do đó, dịch chính xác là: ''Lời ở trong Thiên Chúa'' (chứ không phải ''Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa'') vì Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi: ''Ban đầu có Lời, và Lời ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Lời...là (Thiên Chúa) Con Một ở trong lòng Cha.'' (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος...μονογενὴς (θεὸς) ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum... unigenitus (Deus), qui est in sinum Patris.)

Lên đầu trang