Thánh Lễ cầu cho việc bầu Giáo Hoàng nên được cử hành thế nào?

3/13/2013 10:04:49 PM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

PHILIPPINES.jpg
Thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu Giáo Hoàng, tại Manila ngày 12/03/2013 (ảnh AFP)


Hỏi: Trong thời gian cho đến khi bầu được Đức Giáo Hoàng mới, có thể cử hành Thánh Lễ "Pro eligendo Papa" (cầu cho việc bầu Giáo Hoàng) thay vì Thánh Lễ thường ngày được không, dù rằng chúng ta đang ở trong Mùa Chay? – M. D., Pháp

Đáp: Ủy ban Phụng tự của Hội đồng giám mục Mỹ đã đưa ra một loạt các ghi chú phụng vụ về việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Các ghi chú này bàn đến nhiều vấn đề.

Vì chúng ta đang ở trong Mùa Chay, thật là cần thiết để nhớ rằng các Thánh Lễ cho các nhu cầu khác nhau được đề cập dưới đây chỉ có thể được cử hành vào các ngày trong tuần "theo sự hướng dẫn của Giám Mục giáo phận hoặc với sự cho phép của Ngài" (Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, số 374).

Các điểm chính của bản ghi chú phụng vụ nói trên là như sau:

"Một khi việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng có hiệu lực, Đức Giám mục giáo phận và các linh mục trong mỗi giáo xứ có thể xem xét cử hành một Thánh Lễ đặc biệt cầu cho việc bầu Giáo Hoàng, theo các hướng dẫn của lịch phụng vụ. Thánh Lễ nên được cử hành bởi Giám mục giáo phận tại Nhà thờ chính tòa, hoặc tại mỗi Giáo hạt với sự tham dự của càng nhiều tín hữu càng tốt. Thánh Lễ cầu cho việc bầu Giáo hoàng, hay một Giám Mục (được tìm thấy trong phần "Thánh Lễ và Lời nguyện tùy nhu cầu và dịp khác nhau" trong Sách Lễ Rôma) có thể được cử hành.

"Một Thánh Lễ ngoại lịch về Chúa Thánh Thần cũng có thể được cử hành, và chẳng hạn sử dụng Kinh Tiền tụng II của lễ Chúa Thánh Thần: "Hành động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội”.

"Bài giảng có thể cung cấp cơ hội để suy tư về sứ vụ giáo hoàng và vai trò của sứ vụ này trong Giáo Hội. Đây cũng là cơ hội để vị giảng thuyết giáo huấn các tín hữu về mối quan hệ giữa Giáo hội địa phương và Giáo Hội phổ quát.

"Các giờ Kinh Phụng vụ

"Giờ Kinh Sáng và Giờ Kinh Chiều cũng có thể được cử hành, và vào những ngày khi không có lễ nhớ, lễ trọng và lễ buộc, lời nguyện kết thúc có thể được lấy từ Thánh Lễ cầu cho việc bầu Giáo Hoàng hay Giám Mục.

"Các tín hữu nên được mời gọi dâng ý nguyện riêng, việc làm và tiền dâng hiến để cầu cho việc bầu Giáo Hoàng được thành công. Tập tục đơn giản là họ nên đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh cho ý chỉ này. Khi lần chuỗi Mân côi, tín hữu cũng nên có ý chỉ cầu cho việc bầu Giáo Hoàng.

"Lời nguyện tín hữu

"Trong lời nguyện tín hữu, có thể có các lời cầu như sau:

"- Xin Chúa Thánh Thần linh hứng và ban sức mạnh cho các Hồng y cử tri, trong khi các ngài bầu chọn một Đức Thánh Cha mới để dẫn dắt chúng con, chúng ta hãy cầu xin Chúa.

"- Xin cho Hồng y đoàn trong tiến trình bầu cử này là một phương tiện thật sự cho hồng ân Chúa hướng dẫn Giáo Hội, chúng ta hãy cầu xin Chúa.

"- Xin Chúa Thánh Thần làm việc mạnh mẽ trong tân Đức Giáo Hoàng được Hồng Y Đoàn chọn lựa, chúng ta hãy cầu xin Chúa.

"Sau khi bầu Đức Giáo Hoàng mới

"Sau khi bầu Đức Giáo Hoàng mới, Giám Mục Giáo phận và các linh mục trong mỗi giáo xứ có thể xem xét cử hành một Thánh Lễ đặc biệt cầu cho Giáo hoàng mới được bầu, theo các hướng dẫn của lịch phụng vụ. Thánh Lễ nên được cử hành bởi Giám mục giáo phận tại Nhà thờ chính tòa, hoặc tại mỗi Giáo hạt với sự tham dự của càng nhiều tín hữu càng tốt.

"Nếu đúng vào ngày bầu được Đức Giáo Hoàng, thì Thánh lễ cầu cho Đức Giáo Hoàng (đặc biệt là kỷ niệm ngày được bầu chọn) là thích hợp. Thánh lễ này không có thể được cử hành vào các Chủ Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Phục Sinh, lễ trọng, Thứ Tư Lễ Tro, và các ngày của Tuần Thánh. Bản văn Thánh Lễ được tìm thấy trong phần "Thánh Lễ và Lời nguyện tùy nhu cầu và dịp khác nhau" trong Sách Lễ Rôma.

"Một lần nữa, các tín hữu được khuyến khích cầu nguyện cho Đức Thánh Cha vừa được bầu chọn trong kinh nguyện riêng tư của họ. Họ được khuyến khích đọc Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh theo ý cầu cho Đức Giáo Hoàng mới. Khi lần chuỗi Mân côi, tín hữu cũng nên có ý chỉ cầu cho Đức Giáo Hoàng mới.

"Theo tập tục, cờ đuôi nheo vàng và trắng có thể được treo ở lối vào nhà thờ hay nhà nguyện. Hoa có thể được đặt gần lá cờ Vatican, vốn được trưng ở nơi nào đó nổi bật ở tiền đình nhà thờ hoặc nơi tụ tập đông người.

"Lời nguyện tín hữu

"Trong lời nguyện tín hữu, có thể có các lời cầu như sau:

- Xin cho Đức tân Giáo hoàng của chúng con, N., được mạnh sức để Ngài dấn thân vào sứ vụ hiệp nhất, yêu thương và hòa bình, chúng ta hãy cầu xin Chúa.

"- Xin cho Đức tân Giáo hoàng của chúng con, N., cùng làm việc chung với các Giám mục của Giáo Hội, để xây dựng Thân Thể Chúa Kitô trong hòa bình và hoan hỉ, chúng ta hãy cầu xin Chúa.

"- Xin cho Đức tân Giáo hoàng của chúng con, N., trở nên một nhà vô địch của người nghèo, một nhà hoà giải của các quốc gia, và một sức mạnh cho hòa bình và hiệp nhất trong thế giới chúng con, chúng ta hãy cầu xin Chúa".

 

(Nguyễn Trọng Đa, Zenit.org 12-3-2013)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang