Thành lập Liên Hội đồng Giám mục Trung Á

10/6/2021 2:22:33 PM
Liên Hội đồng Giám mục Kazactan và bốn nước vùng Trung Á, gồm Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan và Tagikistan đã được Bộ Truyền giáo thành lập, qua sắc lệnh ngày 08/9/2021 vừa qua, và được công bố trong khóa họp đầu tiên tại Nursultan, trong hai ngày 20 và 21/9 vừa qua.

trung-a.jpg

Cơ quan này cũng tương tự như Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, hoặc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh.

Trong khóa họp, các vị lãnh đạo Giáo hội đã thảo luận về hành trình công nghị trong các giáo phận ở địa phương, cũng như một số vấn đề liên quan đến Đại chủng viện liên giáo phận ở thành phố Karaganda, nam Kazactan, Caritas quốc gia và báo Công giáo “Credo” ở nước này.

Ngoài ra, các giám mục cũng chấp thuận bản dịch một số kinh nguyện chính bằng tiếng Kazaka, như kinh Lạy Cha, Kính mừng và Sáng danh.

Các tín hữu Công giáo tại năm nước Trung Á chỉ là thiểu số bé nhỏ: 250.000, trong số 15 triệu dân tại Kazactan, gồm ba giáo phận, trong khi đó tại bốn nước khác chỉ là miền giám quản tông tòa, hoặc giáo miền tự quản, với vài trăm tín hữu Công giáo, chưa phải là giáo phận và thường chưa có giám mục.

Ví dụ, tại Turkmenistan có 240 tín hữu Công giáo trên 5 triệu 200.000 dân cư, đa số theo Hồi giáo; Tajikistan có 150 tín hữu trên 8 triệu dân, Uzbekistan có 3.000 tín hữu Công giáo trên 32 triệu dân; Kigikistan có 550 tín hữu Công giáo trên gần 6 triệu dân.

(Sir 4-10-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.
(rvasia.org 06.10.2021)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang