THANH HÓA

Thành lập: 1627


Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:

Giám Mục:
 Giuse Nguyễn Đức Cường
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục:

Địa giới: Thanh Hóa

Website:
giaophanthanhhoa.net

Giáo hạt:

-        Ba Làng
-        Mỹ Điện
-        Nga Sơn
-        Sông Chu
-        Sông Mã
-        Thanh Hóa
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Nguyễn Chí Linh
-        Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Lên đầu trang