Thánh Giuse vâng Lệnh Chúa, tôn kính và "che giấu" Ơn Đồng Trinh nơi Mẹ Maria

7/31/2015 1:22:48 PM
''Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh.''

I- Lời dẫn nhập

 

Trong ''Kinh cầu Ông Thánh Giuse'', có hai câu nầy: ''Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh.'' Do đó, để tôn vinh Thánh Nhân như đã ghi trong tựa đề, qua Tin Mừng theo Thánh Matthêô và qua các phần khác ở trong Kinh Thánh, tôi xin mạo muội giải thích Thánh Ý Chúa AN BÀI cho Dưỡng Phụ Giuse. Người đời CÒN biết ''chọn mặt gởi vàng'' thì huống chi Thiên Chúa TOÀN NĂNG, TOÀN TRI!!!

 

II- Matthêô 1, 2,11,16

 

''Giacóp SINH Giuđa VÀ các anh-em CỦA ông. Giôsya SINH Giêkhônya VÀ các anh-em CỦA ông. Giacóp SINH GIUSE, chồng CỦA Maria, BỞI BÀ mà (Chúa) Giêsu, là Kitô, được SINH RA.''

 

Thánh Matthêô dùng HAI lần liên từ VÀ trước nhóm chữ ''các anh-em CỦA ông''; NHƯNG câu 1, 16 CHO THẤY rằng Giuse KHÔNG SINH đứa con nào hết BỞI VÌ, trong Gia Phả Chúa Giêsu, Thánh Nhân ĐÂU CÓ viết: ''… Giêsu, là Kitô VÀ CÁC ANH-EM CỦA NGÀI được SINH RA.''

 

Đó là bằng chứng HÙNG HỒN, là CHÂN LÝ, là ƠN BẤT KHẢ NGỘ của Thánh Matthêô và của Giáo Hội Tông Truyền! CHÂN LÝ ấy làm sáng tỏ câu KHẲNG ĐỊNH của Maria: ''Vì tôi KHÔNG biết đến đàn ông nào cả!!!'' (Luca 1,34) Cho nên, trong Matt.13,55-56 và trong Marcô 6,3, khái niệm ''anh em của Chúa Giêsu, anh em của Ngài, anh em của ông ta, chị em của ông ta'' CHỈ LÀ cách đặt CÂU HỎI của những người LẦM TƯỞNG rằng Bà Maria có ĐÀN CON cả nam và nữ!

 

III- Từ ngữ và văn phạm trong Matthêô 1,24-25

 

''THẾ LÀ, khi tỉnh giấc, Giuse LÀM NHƯ sứ thần của Chúa ĐÃ TRUYỀN cho ông VÀ (nên) ông RƯỚC vợ về nhà. VÀ (nhưng) ông CHẲNG biết đến bà CHO TỚI KHI bà sinh MỘT con trai, VÀ ông đặt tên cho con trai ấy là Giêsu.'' (Exsurgens autem Ioseph a somno fecit, sicut praecepit ei angelus Domini, et accepit coniugem suam; ET non cognoscebat eam, donec peperit filium: ET vocavit nomen eius Iesum.) Trong Vulgata, KHÔNG có phẩy trước các chữ: sicut, donec. Sau này, trong Nova Vulgata, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Hồng Y Ratzinger, tức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, thêm dấu phẩy theo văn phạm tiếng Đức.

 

A- Từ ngữ

 

1- THẾ LÀ (Chữ Latinh, Anh, Pháp, Đức: autem, well then, donc, also.)

 

Trong nhiều bản tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, không có cách dịch chữ AUTEM. Chữ ấy dùng để nêu lên KẾT QUẢ của lời Thiên Sứ GIẢI BÀY, hay nói cách khác: Giuse CÔNG CHÍNH vâng LỆNH CHÚA NGAY sau khi nghe Sứ Thần nói với mình trong mộng. (x. Matt.1,20) Giáo Hội tôn vinh Ngài trong Kinh Cầu: ''Ông Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.'' Thánh Thư II Corinthô 2,9 càng làm nổi bật Đức VÂNG LỜI của Mẹ Maria và của Thánh Giuse như sau: ''Vả lại, tôi viết thư cho anh-chị-em, ấy chẳng qua là ĐỂ thử nghiệm xem anh-chị-em có HOÀN TOÀN VÂNG PHỤC mà thôi.''

 

Hồi còn nhỏ, tôi thuộc lòng Kinh ''Bảy sự buồn cùng bảy sự vui Ông Thánh Giuse'' có phần này: ''Thứ nhứt thì gẫm: Khi Đức Mẹ chịu Thai, Thiên Thần chưa bảo, chưa biết CĂN DO thì Ông Thánh Giuse buồn! Mà khi Thiên Thần bảo rằng Đức Mẹ chịu Thai Con-Đức-Chúa-Trời THÌ Ông Thánh Giuse LẠI VUI!''

 

2- LÀM NHƯ ĐÃ TRUYỀN (fecit sicut praecepit)

 

Nàng XIN VÂNG để CỬA THIÊN ĐÀNG MỞ RA và để LÒNG DẠ NÀNG TRỞ THÀNH NƠI CỰC THÁNH CHO THIÊN-CHÚA-CỨU-THẾ NGỰ VÀO! Bây giờ, đến PHIÊN CHÀNG cũng XIN VÂNG như ở ba lời NGUYỆN mà, trong khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa với Thiên Phụ: ''Chúng con NGUYỆN Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất CŨNG NHƯ trên Trời.''

 

3- RƯỚC

 

Tổ phụ (vua) Đavít PHẢI ĐI TÌM HÒM BIA Cựu Ước để cho người RƯỚC Hòm Bia ấy về. Nhưng Thánh Giuse CHẲNG mất công tìm HÒM-BIA-MARIA, mà AN TÂM RƯỚC NÀNG VỀ để LÀM DƯỠNG PHỤ CỦA HÀI NHI và ĐẶT TÊN cho NGÀI!

 

Như vậy, Mẹ Maria có phúc HƠN các người nữ! Còn Thánh Dưỡng Phụ thì có phúc HƠN mọi người nam trên trần gian! Giáo Hội dạy trong Kinh Cầu thế nầy: ''Ông Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất Xưa! Ông Thánh Giuse làm cho quỷ thần KINH KHIẾP!'' vì nó thấy Thánh GIUSE sống với ''DÒNG GIỐNG ĐẠP đầu nó'' như Lời Chúa phán trong Sáng Thế Ký 3,15!

 

4- VÀ (nhưng)

 

Xin lưu ý đến chữ VÀ trong mệnh đề chính: ''VÀ ông CHẲNG biết đến bà''

 

Liên từ VÀ còn dùng để chỉ sự TRÁI NGƯỢC (opposition) với việc RƯỚC VỢ VỀ! KHÔNG ''ăn ở'' với nàng ''vừa mới mang Thai'' LÀ điều ''ít có'' nơi các cặp vợ-chồng phàm nhân. Xin nêu LÝ DO ở phần tiếp theo.

 

B- Văn phạm

 

1- ''CHO TỚI KHI bà sinh MỘT con trai, VÀ ông đặt tên cho con trai ấy là Giêsu.''

 

a- ''CHO TỚI KHI bà sinh MỘT con trai'' là mệnh đề phụ chỉ THỜI GIAN, bổ nghĩa cho mệnh đề chính: ''Và (nhưng) ông CHẲNG biết đến bà!'' (Tôi tự thêm dấu than, dấu cảm.)

 

b- Nếu Th. Matthêô dùng thì TIỀN QUÁ KHỨ (pluperfect or past perfect) trong mệnh đề CHÍNH thì tôi ''được phép'' tin rằng Mẹ Chúa Giêsu có thêm con! Ví dụ: ''But he HAD NOT known her until she bore a son...'' (Mais il ne l'avait pas connue jusqu'à ce qu'elle enfantât un fils...) Nhưng, NHỜ ƠN Chúa, Thánh Nhân viết ''DID NOT know'', CHỨ KHÔNG phải ''HAD NOT known''!!!

 

c- Theo văn phạm, mệnh đề PHỤ có thể đưa ra phía trước, nằm sau chữ VÀ: ''Và (nhưng), CHO TỚI KHI bà sinh MỘT con trai, ông CHẲNG biết đến bà!''

 

Viết như vậy thì không trái với Ý Chúa qua Matthêô. Tuy nhiên, Thánh nhân đặt mệnh đề PHỤ ở sau mệnh đề CHÍNH vì ngài muốn làm NỔI BẬT việc NHỊ VỊ HIỂU RÕ Thánh Danh GIÊSU của CON TRAI là THIÊN-CHÚA-CỨU-CHUỘC:

 

2- ''VÀ ông đặt tên cho con trai ấy LÀ Giêsu.''

 

Chữ VÀ (trong câu trên) nêu rõ NGUYÊN NHÂN khiến Chàng CHẲNG BIẾT đến Nàng!

 

IV- Thánh Ý Chúa qua liên từ ''CHO TỚI KHI'' (donec)

 

Có người cứ dựa vào liên từ vừa nêu để chứng minh Giuse CÓ ĂN Ở với Maria. Vậy thì tôi xin nêu bằng chứng khác về ý nghĩa của liên từ ấy.

 

A- Trong Kinh Thánh

 

1- Matt. 28, 20: "Và này, Ta sẽ Ở VỚI các con mọi ngày CHO ĐẾN tận thế."

 

Chẳng lẽ, SAU ngày tận thế, Chúa Giêsu KHÔNG cho người-lành-thánh Ở VỚI Ngài trên Thiên Đàng?


2- Thánh Thư I Timôthê, 6,14: ''Hãy giữ lệnh truyền, (sống) không tì vết, không gì đáng trách CHO ĐẾN Ngày Quang Lâm của Chúa chúng ta...''

 

Chẳng lẽ, SAU Ngày Ấy, Kitô hữu có ''quyền'' phạm tội?

 

3- Sách 2 Samuel 6, 23: ''Và Mikal, con gái của Saul, KHÔNG có con CHO TỚI KHI chết.''

 

Chẳng lẽ, SAU khi chết, cô ấy mới SINH con?

 

B- Trong đời thường

 

1- Tôi cũng yêu nàng. NHƯNG tôi KHÔNG cưới nàng CHO TỚI KHI nàng lấy người khác.''

Chẳng lẽ, SAU đó, tôi cưới được nàng-chung-thủy với chồng mình?

 

2- Anh ta KHÔNG uống thuốc CHO TỚI KHI lìa đời.

Chẳng lẽ, chết rồi, anh ta mới uống thuốc?

 

V- Phần kết

 

A- Lời Chúa trong Xuất Hành 3,5-6: "CHỚ lại gần! Cởi DÉP ở chân ra VÌ nơi con đứng là Đất Thánh. Ta là Thiên Chúa của cha con, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacop.''

Nghe vậy, Môsê che mặt đi vì SỢ nhìn Thiên Chúa! NHƯNG Giuse thì khác BỞI Ngài VÂNG LỆNH CHÚA để NUÔI NẤNG, BỒNG BẾ Đấng ban Bánh Hằng Sống, khác với Manna ngày xưa trong sa mạc!


B- Thánh Thư Philip 2, 11 ghi: ''KHI NGHE Thánh Danh GIÊSU, mọi LOÀI trên TRỜI, dưới ĐẤT và trong HỎA NGỤC PHẢI QUỲ GỐI và mọi MIỆNG LƯỠI PHẢI tuyên xưng Giêsu Kitô là Chúa ĐỂ làm VINH DANH THIÊN-CHÚA-CHA!''

 

Chẳng lẽ Giuse KHÔNG nhận ra rằng Trinh Nữ là Thánh Điện? Chẳng lẽ ''ông ta'' KHÔNG hiểu nghĩa của Thánh Danh mà mình ĐẶT và GỌI: ''Giêsu ơi!''?

 

C- Matthêô 19, 12 ghi Lời Chúa phán: ''Vì có người không có khả năng kết hôn từ khi sinh ra, có kẻ bị người ta biến thành như thế và có người TỰ LÀM VẬY VÌ NƯỚC TRỜI. Ai hiểu được thì hiểu.''

 

Như vậy, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến Thánh Ý SIÊU NHIÊN của Ngài được thực hiên nơi Dưỡng Phụ và Mẹ Ngài, trong Mầu Nhiệm Thánh Gia Thất!

 

D- I Corinthô 7, 34: ''Nhưng đàn bà không lấy chồng và Trinh Nữ thì chăm lo VIỆC CHÚA ĐỂ NÊN THÁNH cả XÁC và THẦN HỒN.''

 

E- Maria là Trinh Nữ ''có chồng'' ĐỂ ĐƯỢC CHÀNG TÔN KÍNH và CHE GIẤU Ơn Đồng Trinh suốt đời LÀ DO KẾ HOẠCH CỨU RỖI CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI. Nhờ vậy, thiên hạ mới gọi Chúa Giêsu là con của Giuse, của Maria. Dù biết Thánh Giuse không ''ăn ở'' với Mẹ Maria, Tông Đồ Matthêô cũng ghi lại lời nói của Philiphê: ''Giêsu con CỦA Giuse, người Nadaret!'' (Ga. 1,45)

 

G- Gioan 1, 14: ''Và Lời đã trở thành xác thịt, cư ngụ giữa chúng tôi và chúng tôi đã NGẮM VINH QUANG của Ngài, Vinh Quang của Con Một Từ Cha, đầy Ân Sủng và Sự Thật.''

 

Con MỘT hằng hữu trong Lòng Cha VẪN là Con MỘT trong Lòng Trinh Nữ như Matt. 1,16 cho thấy Chúa Giêsu KHÔNG có đứa em nào cả! (Xin xem lại phần II viết về Gia Phả Chúa Giêsu.)

 

Mỗi ngày, hằng đêm, khi còn tại thế, Thánh Giuse từng NGẮM VINH QUANG của CON MỘT XUỐNG THẾ, sinh bởi Trinh Nữ Maria là TÂN THÁNH ĐIỆN! Thánh Nhân cũng là người trinh bạch (chaste) cả TÂM HỒN và THỂ XÁC vì Ngài là Dưỡng Phụ của ĐẤNG DỰNG NÊN MÌNH!

 

Hai Ngài Gioakim-Anna được Chúa BAN cho Chàng RỂ GIUSE TUYỆT VỜI!

 

Đức Quốc, 24.7. 2015

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang