Thánh Gia Thất

12/27/2015 7:09:12 PM

Từ Cao Sang đĩa vị Ngôi Lời,

Vâng ý Thiên Phụ xuống làm người.

Mặc lấy hình hài một con trẻ,

Cần có MẸ sinh, CHA dưởng nuôi.

Nữ tú là Trinh nữ khiêm nhu,

Vâng lời Thiên sứ truyền tin cho.

Thánh Linh bao phủ mang thai nghén,

MẸ sinh, bú mớm Đấng Kitô.

Nam thanh hậu duệ Davhd xưa,

Đời công chính đẹp tựa tháp ngà.

Lá bạn thanh sạch Hiền thê đó.

Phúc thay ! Thiên Tử gọi là CHA.

Chia sẻ nghèo khó Hang Belem.

Ai-cập gian khó trốn truy tìm.

Làng Nazaret trong thuận thảo,

CHA MẸ và CON sống ấm êm.

JESU JUSE MARIA

Là tấm gương sáng của mọi nhà.

Đó là Ba Ngôi nơi trần thế :

Mến thương chia sé rất hiền hòa.

Xin THÁNH GIA THẤT giúp chúng con

Thực thi đạo hiếu thật vuông tròn.

Làm cha làm mẹ luôn xứng đáng.

Cũng đừng thất lễ, kẻ làm con.

Mừng kính THÁNH GIA trong hân hoan !

Vâng theo Thánh ý được vẹn toàn.

Xin Thánh hóa thành viên già trè

Thành phụ mẫu hiền, cháu con ngoań.

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang