THÁNH GIÁ CHO CON

3/30/2013 12:23:39 PM

Con Đường mà Chúa đi qua

Mang tên ''Thập Giá'' chan hòa Tình Thương!

Con Đường Ngài ra pháp trường

Mang theo tội lỗi của dương thế nầy!

Vai Ngài nặng trĩu một cây

Có tên ''thập ác'' của bầy sói lang!

Là Vua Vũ Trụ, Thiên Đàng

Vì yêu nhân loại, Ngài mang thập hình!

Con Đường của Chúa chứng minh:

- Ngài là Thiên Chúa, là Tình Bao La!

- Là Lời hằng ở trong Cha *

- Ngài thương con lắm, mới ra nỗi này:

- Chết trên Thập Giá, dang tay

- Bởi vì Chúa muốn giải bày Tình Thương!

Giờ đây, con hiểu ''Đoạn Trường''

Nên yêu Thập Giá, Con Đường Chúa đi!

Đời con chẳng có nghĩa gì

Nếu không thờ Chúa Trị Vì trên cao!!!

Chết rồi, mình sẽ ra sao?

Khinh khi Thánh Giá, hồn vào nơi đâu?

Chúa ôi, Thánh Giá Nhiệm Mầu

Mão gai Chúa đội trên đầu vì yêu!

Nhìn lên Thánh Giá, nhớ Chiều

Của Ngày Thứ Sáu Tình Yêu Tuyệt Vời!

Cho con Thánh Giá, Chúa ơi

Để con thánh hóa đường đời chông gai!

Từ nay, con quyết theo Ngài

Là mang Thánh Giá dù ai nhạo cười!

Khổ đau là đóa hoa tươi

Giúp con sống Đạo, giữ Mười Giới Răn...

***

Đức Quốc, 06.4.2012

Cảm tác trước giờ Chúa tắt hơi.

Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời quý Vị nghe hai ca khúc:

Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lệ Hằng – YouTube

TINH YEU THIEN CHUA - YouTube

 

* ''Lời hằng ở trong Cha'': Tin Mừng theo Thánh Gioan 1,18: ''(Thiên Chúa) Con Một ở trong lòng Cha.'' Trong tất cả mọi bản dịch, động từ ''ở, hiện diện'' được dùng với thì hiện tại để chứng minh chân lý vĩnh hằng: hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi! Trả lời câu hỏi của tông đồ Philip, Chúa nói: ''Con không tin Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao?'' (Gioan 14,10) Vì thế, phải dịch câu ở Tin Mừng theo Gioan 1,1 như sau: ''…, và Lời ở trong Thiên Chúa...'' đúng với ý nghĩa của giới từ Hy-La-Đức ''pros, apud, bei'' có động từ ''ở, hiện hữu'' không chỉ sự di chuyển.

Lên đầu trang