Thánh Danh Giuse

3/19/2012 7:41:38 AM

Âm ''Giu-se'' con nghe hồi còn nhỏ:

Thuở ngây thơ, đơn sơ, chưa tò mò!

Tên không dài, gồm hai âm ghép lại

Con bập bẹ theo tiếng mẹ khoan thai!

Thánh Giuse là Dưỡng Phụ Ngôi Hai

Tức Giêsu cũng là Chúa An Bài

Bởi Thánh Linh mà Trinh Nữ thụ Thai

Nên Giuse luôn chở che Mẹ Ngài

Cùng với Mẹ nuôi Chúa Cứu Trần Ai!

Âm ''Giu-se'' con xướng nhẹ, êm tai

Tên cực trọng mang hy vọng cho đời:

''Thiếu lương thực, tìm Giuse mà tới!'' (*)

Tên Giuse làm Gia Thất đổi mới:

Nhà Giacóp và miêu duệ Nước Trời!

Tên Giuse nghe được cả đôi nơi:

Trong Cựu Ước và Tân Ước tuyệt vời!

Kêu Tên Ngài trong mọi lúc, mọi thời

Khi thất vọng, lòng buồn tủi, lệ rơi

Khi vui mừng, mặt tưng bừng phơi phới

Lúc lên giường đêm trường nghỉ thảnh thơi

Trong nắng mưa, giữa phố phường dạo chơi

Lúc mệt lã, tay chân đã rã rời

Giữa ba đào, bão táp ở biển khơi

Tên Giuse như ngọn đuốc sáng ngời!

Thánh Giuse, Dưỡng Phụ Chúa Cứu Đời

Xin giúp con giữa trần thế chơi vơi!

 

***

Tháng Ba kính Thánh Giuse

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang