Thánh Cả Giuse

3/21/2021 12:36:21 AM

giuse.jpg


Người là mẫu mực nam nhi
Đồng trinh, khiết tịnh, cao sang

Sánh cùng Đức Nữ, vinh quang sáng ngời

Một đời dâng trọn Chúa Trời

Cha nuôi Thiên Chúa Ngôi Lời hóa thân

Chẳng màng vinh lợi thế nhân

Khiêm nhu ẩn dật, tảo tần sớm khuya

Đơn hèn Bác Thợ Giuse

Sống nghề thợ mộc, chốn quê hiền lành

Thiện lương, đạo đức, chân thành

Gia đình gương mẫu, đồng hành sớm hôm

 

Paulus Trần

Lên đầu trang