Tháng Kinh Thánh tại châu Mỹ Latinh

9/12/2019 7:21:07 PM
Như đã thành truyền thống, tại nhiều nước của châu Mỹ Latinh cũng như các châu lục khác, tháng 9 được cử hành như “tháng Kinh Thánh”, để kính nhớ thánh Giêrônimô, người đầu tiên dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh, và được phụng vụ kính nhớ vào ngày 30/9.

kinhthanh.jpg

Chilê

 

Ủy ban linh hoạt Kinh Thánh toàn quốc của Chile đã thành lập một trang web có các nguồn tài liệu khác nhau để linh hoạt và hỗ trợ cho tháng đặc biệt dành cho việc học hỏi Lời Chúa.Trang web có chủ đề “Dân Chúa được triệu tập để sống bí tích rửa tội và sứ vụ”. Chủ đề này gợi lại chủ đề của tháng truyền giáo đặc biệt vào tháng 10/2019.

 

Trên trang web, có các kinh nguyện từ Kinh Thánh và lấy ý tưởng từ Kinh Thánh, các giáo huấn như hiến chế Mạc khải - “Dei Verbum” -và Tông huấn Lời Chúa - “Verbum Domini” – với các chú giải và suy tư, các tài liệu giúp cho việc đọc Kinh Thánh khi cầu nguyện và với cộng đoàn.

 

Uruguay

 

Còn tại Uruguay, được linh hứng bởi khẩu hiệu  của tháng truyền giáo: “được rửa tội và được sai đi”, Giáo hội cũng cử hành Tháng KinhThánh. Tháng này được đề xuất như phương pháp giúp các tín hữu ý thức rằng mỗi ngày minh phải trò chuyện với Chúa qua Lời Chúa đã được viết ra.

 

Guatemala

 

Tại Guatemala, Ủy ban linh hoạt Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục đã nhắc nhở việc cử hành Tháng Kinh Thánh và Ngày Kinh Thánh, năm nay vào Chúa nhật 29/9, hay một thời điểm khác được mỗi cộng đoàn ấn định dựa trên như cầu mục vụ địa phương. Chủ đề được chọn là câu trích từ sách ngôn sứ Isaia 61,1 về sứ vụ của Chúa Giêsu: “Thần Khí Chúa ngự xuống trên tôi, bởi vì Người đã xức dầu thánh hiến tôi; Người sai tôi mang tin vui cho người nghèo khố”.

 

Hồng Thủy

(VaticanNews 11.09.2019)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang