Tháng Hoa dâng Mẹ

5/5/2013 7:24:22 PM

Tháng Hoa dâng Mẹ Chúa Trời:

''Kính Mầng'' con đọc là lời Mẹ ưa!

Mẹ ''thông Ơn Chúa'' như mưa

Theo Lời Ngài trối năm xưa thắm tình!

Nhà con có Mẹ bên mình

Để làm ''con Mẹ, môn sinh'' của Thầy! (x. Gioan 19,26-27)

Tháng, năm trên ''cõi tạm nầy''

Con luôn có Mẹ thì ''bầy âm binh''

Sợ Bà Mẫu Hậu Đồng Trinh (x. Sáng Thế 3,15)

Tức là Mẹ ''Chúa-Cứu-Tinh-Nhân-Trần''

Sứ Thần chào ''Nữ-Hồng-Ân'' (x. Luca 1,28)

Nay con chào Mẹ mỗi lần đọc kinh

Mân Côi là ''Chuỗi Diễm Tình''

''Thánh Chương Cứu Chuộc'' tôn vinh Chúa Trời!

Mẹ sinh ra ''Chúa cứu đời'' (là ý nghĩa của Thánh Danh Giêsu!)

Cũng là ''Con Một ở nơi Cung Lòng'' (x. Gioan 1,18))

Của Cha là Đấng Quan Phòng

Thực hành ''Lời Hứa'' ở trong Địa Đàng

Mẹ là ''Thánh Điện Cao Sang'' (x. Dacaria 9,9, Thánh Vịnh 22,4, Baruc 3,24)

Chính là ''Kiệt Tác, Khuôn Vàng, Thước Đo''

Mà Thiên Chúa đã ban cho

''Trần gian lạc hướng'' như ''cò ăn đêm''

Mẹ ơi, ''yên ủi'' con thêm

Giúp con tránh khỏi ''gọng kềm Satan''!!!

------

Cảm tác sau khi ''hiệp dâng'' Thánh Lễ

Đức Quốc, Chúa Nhật, 05.5.2013

Đaminh Phan văn Phước

 

Thánh Ca ( mà mỗi lần nghe đi, nghe lại) vẫn làm tôi chảy nước mắt:

LAY ME XIN YEN UI karaoke - YouTube

 Hail Mary - Latin - Rosary - YouTube

Lên đầu trang