Thân Thể siêu nhiên của Mẹ Maria ở Cõi Trời

8/13/2013 11:36:27 AM
Trong niềm hân hoan mừng kính Ngày Đại Lễ ''Mẹ lên Trời'', 15.8 mỗi năm, trước khi ''so sánh'' ĐẤNG HỒNG ÂN (mà Chúa dạy Thiên Sứ Gabriel đến kính chào) với người khác, dựa vào Kinh Thánh, tôi xin nêu một số bằng chứng về Thiên Chúa ở Cõi Trời và người được Chúa cho ở NƠI ĐÓ.

A- Gióp 19, 27:

Được Chúa SOI SÁNG, ông Gióp xác tín như thế này: ''Chính tôi SẼ NGẮM NHÌN NGÀI. Mắt tôi SẼ NHÌN THẤY NGÀI KHÔNG CÒN xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ.''

B- Matthêô 17, 1-3

Đoạn Tin Mừng này cho biết: ''Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo cùng. Ngài đưa họ ra riêng một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Ngài BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG trước mặt họ. DUNG NHAN Ngài CHÓI LỌI như mặt trời, và Y PHỤC Ngài trở nên TRẮNG TINH như ánh sáng. Và kìa họ THẤY Môsê và Êlia HIỆN RA đàm đạo với Ngài.''

Như vậy, Thiên Chúa Ngôi Hai ''vô hình'', mà ''hữu hình'' như sau:


1- Ngài đã ''LÀM NGƯỜI'' như trong Tân Ước và như kinh Tin Kính dạy.

2- Ngài cho Phêrô, Giacôbê và Gioan THẤY DUNG NHAN của Ngài THUỘC VỀ CÕI TRỜI.

3- Ngài cho Môsê và Êlia (đã chết về thể xác trần thế) chẳng những HIỆN RA, mà còn ĐÀM ĐẠO với Ngài!!!


C- Gioan 14
, 2-3


Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu thông báo rằng Nhà Cha của Ngài CÓ NHIỀU CHỖ, rằng Ngài đi DỌN CHỖ cho ''chúng ta'' và sẽ trở lại ĐÓN ''chúng ta'' để Ngài Ở ĐÂU thì ''chúng ta'' Ở ĐÓ với Ngài.

Như vậy, nếu biết SỐNG ĐÚNG ĐẠO CỦA CHÚA để được RỖI phần hồn, tôi cũng SẼ có CHỖ cho tôi ở Thiên Đàng.

D- Matthêô 20, 20-23

Đoạn Tin Mừng này cho biết: Tin rằng Cõi Trời CÓ CHỖ như Chúa dạy, Mẹ các con ông Zêbêđê mới tìm đến Ngài để lạy Ngài và xin Ngài cho hai con của bà NGỒI bên hữu và bên tả trong Nước Ngài.

E- Luca 23, 43

Chúa hứa với người ''gian phi'' biết ăn năn: ''Hôm NAY, con SẼ Ở trên Thiên Đàng với Ta.''

Như vậy, thân xác ''trần thế'' của ông ấy ''chưa chôn'', mà Chúa đã hứa Thiên Đàng cho ông ta. Xin lưu ý đến trạng từ ''HÔM NAY'' bổ nghĩa cho động từ ''SẼ Ở'' (là thì tương lai), chứ không phải cho động từ NÓI như giáo phái nọ dịch xuyên tạc thế này: ''Quả thật, hôm nay, ta NÓI với ngươi: Ngươi sẽ Ở trên Thiên Đàng với Ta.''


F- Philip 3
, 21

''Ngài SẼ BIẾN ĐỔI thân xác KHỐN HÈN của ta THÀNH ĐỒNG DẠNG với Thân Xác vinh quang của Ngài, với QUYỀN NĂNG Ngài có thể BẮT tất cả mọi sự QUY PHỤC Ngài.''

G- 1 Cor. 15, 35-53


''Nhưng ai đó sẽ hỏi: Người chết SỐNG LẠI thế nào, SẼ lấy thân thể nào? Câu hỏi điên rồ! Cái mình gieo, sẽ không sống nếu nó không chết. Cái mình gieo chưa có hình thể sẽ mọc lên, mà chỉ là hạt suông, chẳng hạn hạt lúa hay thứ gì khác. Thiên Chúa CHO nó hình thể như Ngài tiền định: giống nào, hình thể nấy. NHƯNG vẻ đẹp CỦA THIÊN thể thì KHÁC vẻ đẹp của ĐỊA thể. Việc PHỤC SINH của người chết cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà sống lại thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà sống lại thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà sống lại thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể thế tục, mà sống lại là thân thể siêu nhiên. Nếu có thân thể thế tục thì CŨNG có THÂN THỂ SIÊU NHIÊN. Người Cõi Trời ra sao thì người khác ở Cõi Trời cũng vậy. Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người dương thế thì chúng ta cũng SẼ mặc được hình ảnh CỦA Cõi Trời. Vì cái phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.''

H- Lời kết

Xin suy nghĩ về những điều này:


1- Chưa có ''Ngày Phán Xét Chung'', tức là lúc ''Chúa Giêsu trở lại trong Vinh Quang'' mà ông Môisê, Êlia đã ĐƯỢC Ngài cho HIỆN RA (bằng thân thể Cõi Trời) để ĐÀM ĐẠO với Ngài. Hai ông ấy PHẢI ĐẸP LẮM là điều KHIẾN Phêrô xin Chúa cho xây ba cái lều: cho Ngài một cái, ông Môsê một cái và ông Êlia một cái.

2- Lời Chúa phán với mẹ con ông Giêbêđê: ''Chén của Ta, các người SẼ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Ta, Ta không có quyền ban, nhưng mà dành cho AI đã được Cha Ta DỌN cho."

3- Tay ''gian phi'' (biết ăn năn) mà CŨNG ĐƯỢC Chúa cho VỀ TRỜI NGAY HÔM ẤY.

4- Ai là ''NGƯỜI NỮ'' đã được Chúa Cha TIỀN ĐỊNH trong việc CƯU MANG Con Thiên Chúa?

Xin thưa: Mẹ MARIA là EVA MỚI, là ĐẤNG đã cưu mang, sinh thành, nuôi nấng và UỐNG CHÉN ĐẮNG với CON CỦA MẸ trên đồi Golgotha!!!

5- Mẹ là Kiệt Tác trong tất cả các ''thọ tạo'' của Thiên Chúa như trong kinh ''Cảm tạ Đức Bà:

''Vì Mẹ trước hết các Thánh tiên tri ước trông thấy Mẹ đầu Thai trong dạ. Vì Mẹ thật có Phước cả, đức cả, HƠN các Thiên Thần, HƠN các người Thánh. Chúa Trời yêu Mẹ chưng trong muôn nữ hình duông một Mẹ Tốt lành HƠN khỏi muôn sự thế này.''

Lạy Mẹ, con yêu Mẹ HƠN Thân Mẫu phần xác của con.


Đaminh Phan văn Phước

Đức Quốc, 13.8.2013

Lên đầu trang