Thần Học

Chiều kích thứ ba của bí tích hòa giải

Lần trước chúng ta đã khai triển hai chiều kích đầu tiên của bí tích hòa giải, hay bí tích giải tội, hoặc bí tích sám hối: bí tích hòa giải thời sự hóa lời cứu độ của Thiên Chúa qua trung gian Giáo Hội, việc xá giải qua các vị thừa tác giám mục linh mục, và lời cầu nguyện hữu hiệu của cộng đoàn giáo hội cho hối nhân. Chiều kích thứ ba là việc hòa giải với Thiên Chúa và với Giáo Hội, mà hối nhân là chi thể.

 Xem chi tiết »
Bí tích hòa giải

Sự hòa giải liên tục trong cuôc sống kitô, tự nó, đã thuộc trật tự bí tích rồi, bởi các cấu trúc giao ước trong nhiệm cuộc cứu độ mới.

 Xem chi tiết »
Việc cử hành sám hối đền tội chung trong Giáo Hội

Liên quan tới các hình thức sám hối đền tội các Hội Đồng Giám Mục đó đây trên thế giới đã gợi ý nhiều hình thức mới, phù hợp hơn với thời đại và tâm thức cũng như sự nhậy cảm của con người thời nay.

 Xem chi tiết »
Tính dục đồng tính và sự phát triển của giáo thuyết

Hầu như trong gần 20 thế kỷ, giáo huấn Kitô giáo có rất ít tranh cãi về tính dục đồng tính (homosexuality). Trong vài thập niên gần đây, đã có khá nhiều tranh cãi bất thường. Kitô hữu phải đối phó thế nào trước tình trạng thay đổi này?

 Xem chi tiết »
Ý nghĩa thần học của Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần

Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần là từ ngữ được sử dụng ở Bắc Mỹ để diễn tả cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần, một cảm nghiệm thường đi kèm với cuộc gặp gỡ có tính bản thân sâu sắc với Chúa Kitô, được thấy năng quyền chúa tể của Người, được cảm nghiệm tình yêu Chúa Cha, một cảm nghiệm đầy tính bản thân và giải thoát, nhận ra mình không cô đơn nhưng luôn có Chúa Thánh Thần hiện diện và sẵn sàng khích lệ, thuyết phục, hướng dẫn, và trợ giúp để hiểu những việc về Chúa (1).

 Xem chi tiết »
''Tôi còn đánh thức cả bình minh'' (2)

“Hy vọng” như chiếc lông vũ đậu xuống tâm hồn và hát lên giai điệu không lời không hề dứt - không bao giờ.

 Xem chi tiết »
''Tôi còn đánh thức cả bình minh''

“Tại sao lại làm người kitô hữu?” hay “Có đạo để làm gì?”

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang