Thần Học

Tính cách bí tích và sự liên hiệp thông

Khi miêu tả việc cử hành bí tích như là một cuộc gặp gỡ liên bản vị và cá biệt giữa Thiên Chúa và con người, trong đó con người được thanh tẩy khỏi các tội lỗi và được công chính hóa, có một vấn nạn được nêu lên. Đó là tại sao một cuộc gặp gỡ liên bản vị giữa Thiên Chúa và con người phải được thực thi trong bối cảnh của việc cử hành.

 Xem chi tiết »
Các tranh cãi tại Côrintô (III)

1 Cr 3,16-23 – Đền Thờ của Chúa Thánh Thần [Chúa Nhật VII năm A]

 Xem chi tiết »
Nền thần học của việc diễn tả lại mầu nhiệm

Nền thần học diễn tả lại mầu nhiệm đã cho thần học gia khả thể ý thức được rằng các bí tích không thể được miêu tả như các cơ cấu đơn sơ giúp sản xuất ra ơn thánh, bởi vì thực ra chúng là các biến cố đích thật, trong đó con người bị liên lụy một cách sâu xa.

 Xem chi tiết »
Cơ cấu bí tích

Trong tất cả mọi tôn giáo mà chúng ta biết tới, ngoài gia tài giáo lý nghĩa là tín lý và luân lý, cũng còn có gia tài phụng vụ lễ nghi, tức phụng tự nữa.

 Xem chi tiết »
Tương quan giữa phong trào biểu tượng và các bí tích

Từ thời thánh Agostino trở đi chắc chắn nền thần học bí tích đã dùng phạm trù dấu chỉ một cách rộng rãi. Trong tất cả mọi lãnh vực của suy tư thần học, nền thần học bí tích đã lý thuyết hóa dấu chỉ một cách rộng rãi nhất, và đã trực tiếp dùng nó cho việc nghiên cứu đề tài chuyên biệt của mình.

 Xem chi tiết »
Các tranh cãi tại Côrintô (II)

1 Cr 1:26-31 – “trong Đức Kitô” [Chúa Nhật IV năm A]

 Xem chi tiết »
Các giản lược hạ giá và đàn áp đối với biểu tượng

Cho tới nay chúng ta đã thấy các vất vả mò mẫm mà nền thần học bí tích đã phải trải qua trên con đường phát triển, nhưng vẫn chưa tìm được thế quân bình thỏa đáng. Lý do là vì thứ ngôn ngữ biểu tượng có thể giúp giải thích bản chất đích thật của bí tích vẫn tiếp tục bị hiểu lầm, khinh thường và còn bị uy hiếp đàn áp nữa.

 Xem chi tiết »
Các bí tích và nền thần học bí tích

Khi quay ngược về lịch sử việc thực hành các bí tích và nền thần học bí tích, chúng ta có thể nhận ra rằng một trong các lý do khiến thỉnh thoảng lại xảy ra cuộc khủng hoảng chắc chắn là việc đã coi bẩy bí tích một cách riêng rẽ ngoài bối cảnh cứu độ, trong đó chúng được đặt định.

 Xem chi tiết »
Các tranh cãi tại Côrintô (I)

Trong chu kỳ các bài đọc Chúa Nhật, chúng ta đang bước vào Mùa Thường Niên năm A, và trong một vài tuần kế tiếp nhau, chúng ta sẽ nghe các bài đọc thứ II trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

 Xem chi tiết »
Nền thần học đứng trước cuộc khủng hoảng của việc lãnh nhận các bí tích

Lần trước chúng ta đã đề cập tới cuộc khủng hoảng liên quan tới các bí tích.

 Xem chi tiết »
Tương lai của các bí tích

Trên bình diện tín lý sít sao chúng ta biết các bí tích thuộc các cấu trúc nòng cốt của Giáo Hội.

 Xem chi tiết »
Karl Rahner: tiến tới một lối giải thích thần học nền tảng về Vatican II

Trong một bài trước (1), chúng tôi đã đề cập tới ngã rẽ sau Vatican II giữa hai nhà thần học hàng đầu lúc ấy là Joseph Ratzinger và Karl Rahner.

 Xem chi tiết »
Các giai đoạn phát triển của nền thần học bí tích

Như chúng ta đã thấy vào đầu thế kỷ XX Phong trào phụng vụ nảy sinh bên Đức khởi xướng việc tham dự tích cực của tín hữu vào các buổi cử hành phụng vụ, nhất là Bí tích Thánh Thể, trong tư cách là thành phần của cộng đoàn phụng tự, được quy tụ quanh Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô dâng lên và sống trở lại hiến tế của Người.

 Xem chi tiết »
Vấn đề phương pháp trong việc trình bầy các bí tích

Trong năng động và căng thẳng nảy sinh từ biểu tượng bí tích, nơi hành động siêu việt của Thiên Chúa và hành động lịch sử của con người liên tục kêu gọi nhau, có tất cả khả thể của việc đọc hiểu thống nhất sự kiện bí tích.

 Xem chi tiết »
Ảnh hưởng của Phong trào phụng vụ trên việc canh tân nền thần học bí tích

Như chúng ta đã thấy lần trước, nền thần học bí tích đã có những bước tiến rất chậm chạp với nhiều dò dẫm, nhưng vẫn không đem lại nhiều kết qủa tích cực, vì nội dung nghèo nàn và phương pháp trình bầy lộn xộn.

 Xem chi tiết »
Các bí tích trong nền thần học thời Công Đồng Chung Trento và sau thời Công Đồng Chung Trento

Hồi thế kỷ XVI Công Đồng Chung Trento đã dành nhiều phiên họp để thảo luận việc đưa ra công thức giáo lý liên quan tới các bí tích nói chung, và liên quan tới từng bí tích riêng rẽ.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang