Thần Học

Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi

“Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”

 Xem chi tiết »
Chúa Kitô có thực sự Phục Sinh hay chăng?

Theo tín lý và phụng vụ thì Phục Sinh là mầu nhiệm quan trọng nhất của Kitô giáo.

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 88

Thánh vịnh 88 bị học giả Delitsch coi là tối tăm nhất trong các lời than van của sách Thánh Vịnh.

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 79

Thánh vịnh 79 cho chúng ta thấy cộng đoàn Israel bị rơi vào cảnh bần cùng thảm hại bởi các đoàn quân ngoại giáo xâm lăng, nên hướng tới Thiên Chúa để Ngài thôi thịnh nộ chống lại “gia nghiệp” của Ngài, giải thoát nó khỏi thảm cảnh tai hại này, và báo thù cho đền thánh đã bị xúc phạm ra ô uế.

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 78 D

Thánh vịnh 78 là một sáng tác mang ảnh hưởng của trường phái Đệ Nhị Luật và nhắm mục đích khắc ghi sâu đậm nơi tâm trí những người tham dự phụng vụ bổn phận ghi nhớ các biến cố quá khứ, là các điềm thiêng dấu lạ Thiên Chúa đã làm cho Israel cũng như các bất trung của cha ông, để họ biết lượng định đúng đắn giá trị các kỳ công ấy của Thiên Chúa, tránh xa các bất trung của cha ông, và trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Thánh Vịnh 78 C

Tuy dân Israel bất trung như Giavê Thiên Chúa vẫn nhân từ thương xót họ: Tv 78 C

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 78 B

Thánh vịnh 78 là một sáng tác mang ảnh hưởng của trường phái Đệ Nhị Luật và nhắm mục đích khắc ghi sâu đậm nơi tâm trí những người tham dự phụng vụ bổn phận ghi nhớ các biến cố quá khứ, là các điềm thiêng dấu lạ Thiên Chúa đã làm cho Israel cũng như các bất trung của cha ông, để họ biết lượng định đúng đắn giá trị các kỳ công ấy của Thiên Chúa, tránh xa các bất trung của cha ông, và trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 78 A

Thánh vịnh 78 là một trong các thánh vịnh được giữ gìn cẩn thận nhất trong truyền thống văn bản. Nó thuộc nhóm các thánh vịnh phụng vụ ca tụng lòng trung thành của Giavê đối với dân Ngài gồm các thánh vịnh 81; 95; 105; 106.

 Xem chi tiết »
Một vài nhận định liên quan đến hiện tượng "sứ điệp từ trời" của "Maria Divine Mercy" qua lăng kính thần học tín lý

Những “sứ điệp từ trời” được cho biết là do một tác giả nữ “nặc danh”, dưới tên giả là “MARIA DIVINE MERCY” [Maria, lòng thương xót của Thiên Chúa] (từ đây, sẽ được viết tắt là “MDM”), tự xưng mình là người được Thiên Chúa-Ba Ngôi và Đức Maria khải thị và mặc khải: theo ngôn ngữ chuyên môn, thì đó là điều vẫn thường được gọi là một thứ mặc khải tư!

 Xem chi tiết »
Nhận định về phong trào ''sứ điệp từ trời''

Phong trào mệnh danh là “Sứ điệp từ trời” đã xuất hiện từ tháng 11 năm 2010 tại Châu Âu, và cho đến nay đã được quảng bá hầu như rộng khắp trên toàn thế giới.

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 77

Thánh vịnh 77 là một sáng tác có đặc thái giống như cuộc độc thoại của thánh vịnh 39. Nó là một suy niệm của một tín hữu Israel đạo đức, gắn bó một cách đam mê với quốc gia, và âu lo cho số phận của nó trong tình trạng bấp bênh hiện tại. Ông so sánh tình hình bần cùng hiện nay với các vinh quang quá khứ của Israel, và hầu như bị cám dỗ cay đắng kết luận: “Như thế là sự toàn năng của Thiên Chúa chúng ta đã trở nên bất lực hay sao?” (c. 11).

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 76

Thánh vịnh 76 là thánh thi Sion đầu tiên trong ba thánh thi thuộc sưu tập III. Hai thánh vịnh Sion kia là thánh vịnh 84 và 87. Trên bình diện ngôn ngữ và đề tài cũng như chiều kích thánh vịnh 76 theo vết hai thánh vịnh khác thuộc cùng loại ở trong sưu tập II là thánh vịnh 46 và 48.

 Xem chi tiết »
Thánh vịnh 75

Thánh vịnh 75 được lồng khung trong hành động tạ ơn công cộng ở phần mở đầu và tạ ơn cá nhân trong phần kết. Qua sấm ngôn của Thiên Chúa, các câu 3-4 và lời đe dọa ngôn sứ, các câu 5-9, thánh vịnh muốn khẳng định một cách long trọng sự phán xử ngay thẳng của Thiên Chúa, câu 3, qua đó Ngài sẽ hủy hoại tất cả cái kiêu căng ngạo mạn của những kẻ gian ác và nâng cao quyền thế của các người công chính, câu 11.

 Xem chi tiết »
Thánh vinh 74 B

Thánh vịnh 74 là thánh vịnh đầu tiên trong nhóm các thánh vịnh than van công cộng (Tv 74; 77; 79; 80), tất cả đều thuộc sưu tập của Asaf có nhiều nét giống nhau liên quan tới các đề tài văn chương cũng như thần học, Lý do chung của các lời than van đó không chỉ là việc miêu tả cuộc mạo hiểm đổ ập trên quốc gia, mà nhất là miêu tả vịêc thôi thúc Thiên Chúa thức tỉnh nó khỏi cảnh bất động ngủ vùi, bằng cách canh tân các cử chỉ cứu độ xưa kia, đến cứu giúp “gia tài” của Ngài bị áp bức.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 Sau >>
Lên đầu trang