TGP.SÀI GÒN: Phụng vụ trực tuyến Tết Tân Sửu 2021

2/10/2021 9:21:18 PM

1. Thứ Năm ngày 11-2-2021: (30 tháng Chạp) Thánh lễ Giao thừa
20:30 - Canh thức | 21:00 - Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Thứ Sáu ngày 12-2-2021: (Mùng Một Tết) Cầu bình an cho năm mới

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thứ Bảy ngày 13-2-2021: (Mùng Hai Tết) Kính nhớ tổ tiên - ông bà và cha mẹ

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Ngày 14-2-2021: (Mùng Ba Tết Tân Sửu) Thánh hóa công việc làm

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

+ Thánh lễ thiếu nhi lúc 7:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

+ Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 14th, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

MESSE DU 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE B
sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon à 10h30, le 14 Février 2021

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh 
YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh 
YouTube 
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 

(tgpsaigon.net)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang