TGP.HUẾ: Thư Mục Vụ Mùa Vọng năm 2013

11/23/2013 9:25:06 AM
Thư Mục Vụ Mùa Vọng năm 2013 của Đức TGM Phanxicô Xaviê

"Như một người phục vụ"
23112013thu_1.jpg
23112013thu_2.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang