TGP.HUẾ: Thư mục vụ Mùa Vọng năm 2012

12/1/2012 9:44:40 PM
Thư mục vụ Mùa Vọng năm 2012 của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế

ThuMuaVong2012_Hue1.jpg
ThuMuaVong2012_Hue2.jpg
ThuMuaVong2012_Hue3.jpg

Lên đầu trang