TGP.HUẾ: Thư Mục Vụ Mùa Chay 2015

2/3/2015 4:48:55 PM
Thư Mục Vụ Mùa Chay 2015 của Đức TGM Phanxicô Xavie

Hue-ThuMucVuMuaChay-1.jpg
Hue-ThuMucVuMuaChay-2.jpg

 
(WGP.Mỹ Tho 03.02.20.15)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang