TGP.HUẾ: Thông báo về tiến trình Phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

1/22/2012 4:27:24 PM
Thông báo của Toà Tổng Giám Mục Huế về tiến trình Phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Hue-DHY-Thuan.jpg


nguồn: TongGiaophanHue.net

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang