TGP.HÀ NỘI: Giáo xứ Tụy Hiền ngày Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 2021

4/27/2021 10:50:51 AM
Hưởng ứng ngày thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu. Hạt Mỹ Đức Hòa bình, với tinh thần khích lệ các gia đình quảng đại dâng con cho Chúa, đặc biệt khơi lên nơi các em tinh thần quả cảm dâng mình cho Chúa qua đời sống tu trì.

Cha An-tôn Nguyễn Văn Độ, đặc trách ơn gọi Giáo hạt đã qui tụ tất cả các em nam nữ trong Giáo hạt có ý sống đời hiến dâng về tại giáo xứ  Tuỵ Hiền sáng Chúa nhật ngày 25/4/2021. Số các em tham dự chính thức là 202 đến từ các giáo xứ. Cha cũng mời gọi quí cha dòng, quí thầy dòng, thầy chủng sinh, quí sơ về giới thiệu cộng đoàn mình cho căc em.

 

HaNoi_Tuyhien_01.jpg

 

- 8 giờ 00 khai mạc - Xin ơn thánh hoá - Bài hát cử điệu. Các em được xem những thước phim về ơn gọi của một số dòng tu và chủng viện. Tiếp theo, các em được Cha Cần Thiết Dòng Biển Đức, Thầy Dòng Phanxicô Phạm Thành Tiến giới thiệu về Dòng mình cho các em. 9 giờ 00 các em giải lao điểm tâm nhẹ. Sau giờ giải lao, các em được các sơ Tu đoàn Truyền Tin, Cha Minh Chí, Thày Thành Chủng Viện, Dòng MTG Kẻ Sải giới thiệu cho biết mỗi cộng đoàn với đặc sủng mỗi dòng và không quên gửi kèm địa chỉ kèm theo lời mời viếng thăm.

 

- 10 giờ 00 Thánh lễ đồng tế do Cha An-tôn chủ sự với sự đồng tế của các cha. Sau Thánh lễ là bưa ăn trưa nhẹ - Sau cùng các em chia tay nhau với lời hẹn ước, chọn Chúa là đối tượng yêu thương, và có em quyết dâng mình cho Chúa.

 

 BTTGx. Tụy Hiền

 

 HaNoi_Tuyhien_02.jpg

HaNoi_Tuyhien_03.jpg

HaNoi_Tuyhien_04.jpg

HaNoi_Tuyhien_05.jpg

HaNoi_Tuyhien_06.jpg

HaNoi_Tuyhien_07.jpg

HaNoi_Tuyhien_08.jpg

HaNoi_Tuyhien_09.jpg

HaNoi_Tuyhien_10.jpg

HaNoi_Tuyhien_11.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang