TGP.HÀ NỘI: Giáo xứ Tụy Hiền bế mạc tuần phúc Mùa Vọng và hoan ca mừng Chúa giáng sinh 2021

12/24/2021 10:32:04 AM
Ngày 28/11/2021, Chúa nhật I Mùa Vọng cộng đoàn hai giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng đã khai mạc Mùa Vọng 2021 – Mùa Hồng phúc – Năm Truyền giáo, rước ảnh tượng về gia đình đọc kinh liên gia hướng đến Tuần Đại Phúc trước Lễ Chúa Giáng Sinh. Sau khi đã đọc kinh lần lượt nơi các gia đinh mỗi tối 1 nhà, các gia đình sẽ đọc mỗi tuần 1 nhà trong suốt cả năm.

Trong tuần qua, từ ngày 13-19 tháng 12 tại 2 xứ có giờ chầu, cử hành thống hối, giúp giáo dân xưng tôi, nghe giảng và Thánh lễ. Tối ngày 23 tháng 12, buôi hoan ca mừng Chúa giáng sinh.

HaNoi_TuyHien_02.jpg HaNoi_TuyHien_04.jpg

HaNoi_TuyHien_03.jpg

HaNoi_TuyHien_12.jpg

HaNoi_TuyHien_08.jpg

HaNoi_TuyHien_06.jpg

HaNoi_TuyHien_05.jpg

HaNoi_TuyHien_01.jpg

HaNoi_TuyHien_07.jpg

HaNoi_TuyHien_09.jpg

HaNoi_TuyHien_10.jpg

HaNoi_TuyHien_11.jpg

HaNoi_TuyHien_13.jpg

HaNoi_TuyHien_14.jpg


BTTGx. Tụy Hiền

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang