TGP HÀ NỘI: Thư kêu gọi quyên góp Mùa Chay

3/15/2012 6:58:43 AM

DC-Phero-NguyenVanNhon.jpg 

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 12 tháng 03 năm 2012


THƯ KÊU GỌI QUYÊN GÓP MÙA CHAY


Kính gửi: Linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân trong TGP Hà Nội


Kính thưa quí cha và anh chị em,

Trong Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta đang có khoảng 50 nhà thờ giáo họ trong tình trạng đổ nát hoặc xuống cấp rất trầm trọng, hay đang được xây dựng dở dang qua nhiều năm vì hết kinh phí. Các giáo họ này rất nghèo, ít giáo dân và cần có nhà thờ để qui tụ giáo dân đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ và tái truyền giáo.

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi "Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, để khích lệ nhau trong đức bác ái và các công việc lành." Với tinh thần hy sinh bác ái Mùa Chay và quan tâm đến nhau trong gia đình Hội Thánh, Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, trong dịp này tôi tha thiết kêu gọi các cha và tất cả anh chị em hãy liên đới chia sẻ với 15 giáo họ nghèo nhất trong TGP đang cần trợ giúp để tu sửa hay hoàn tất xây dựng nhà thờ của mình. Nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta các giáo họ này sẽ không thể hoàn thành công việc đó. Thật là ý nghĩa nếu chúng ta mang những hoa trái của ăn chay hãm mình và bác ái trong Mùa Chay để chia sẻ và nâng đỡ đức tin cho những cộng đoàn nhỏ bé này.

Vậy xin các cha hãy kêu gọi giáo dân của mình quảng đại quyên góp vào Chúa Nhật V Mùa Chay sắp tới. Tất cả các tiền thu trong các Thánh lễ Chúa Nhật này tại các nhà thờ sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám Mục để dùng vào mục đích trên. Kết quả của cuộc lạc quyên và danh sách các giáo họ được trợ giúp sẽ được thông báo trên trang mạng của giáo phận để anh chị em tiếp tục liên đới và cầu nguyện.


Ước gì sự hy sinh và việc bác ái này trở nên đôi cánh mang lời cầu nguyện của chúng ta lên trước Tòa Chúa. Nhờ lời khẩn cầu của Thánh Giuse, quan thày giáo phận, xin Chúa ban cho các cha và anh chị em một Mùa Chay thánh tràn đầy ân sủng và chúc phúc dồi dào cho lòng quảng đại của tất cả mọi người.

Trong Chúa Kitô,


(đã ký và đóng dấu)


+Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang