Tay trắng, ra đi

6/8/2022 7:59:02 AM

Chết rồi, tay trắng, áo quan:

''Bốn dài, hai ngắn!'', có oan không nào?

Thây người sẽ được chôn sao?

Toàn thân bất động, bị vào lò thiêu?

Ngọc vàng giấu kỹ thật nhiều

Nhà lầu, biệt thự bao nhiêu trong đời?

Đồn điền, nông trại, xe hơi

Người nghèo đến rớt mồng tơi, thế rồi

Tử thần cũng gọi đi thôi!

Ra nằm nghĩa địa: đơn côi, lạnh lùng!

Chẳng nghe tiếng của côn trùng!

Không gian thanh vắng, tương phùng với ai?

Đâu còn than vắn, thở dài!

Mộ phần hiu quạnh, thi hài thối tha!

Người đời dùng chữ ''tha ma'':

Biến âm tiếng Phạn ''thâm ma'' cũng buồn!

Quanh năm, bão, lụt, mưa tuôn

Gió, sương, sấm sét là nguồn thi ca

Não nùng trong cõi người ta

Khói nhang nghi ngút bay xa phương nào?

Ai không thờ Đấng Tối Cao

Chết rồi, hồn sẽ đi vào nơi đâu?

Ca Dao Nước Việt có câu:

''Lạy Trời mưa xuống...'': lời cầu thiết tha!

Lễ Chúa Thánh Thần,

Đaminh Phan văn Phước, 05.6.2022.

Thánh Ca: Tay Trắng Ra Đi - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Kính chúc Bà Con an lành.

Lên đầu trang