Tẩy chay tội lỗi

7/10/2012 8:31:55 PM

Tội vào cư ngụ trong tôi

Khi đi, khi đứng, lúc ngồi, ngủ say...

Tội dùng miệng, lưỡi, chân tay

Không cho SỐNG ĐẠO: ăn ngay, ở lành!

Tội như cơn bệnh hoành hành!

Người mang tội lỗi trở thành tù nhân

Của Satan: chống Thánh Thần

Là Ơn Phù Trợ, Đỡ Đần Tâm Linh!

Tội là ''nọc độc Âm Binh''

Như là sức ép vô hình, không tha!

Tôi không ham muốn ''gian tà''

Tức là tội lỗi: Điều mà tôi ghê!

Nhưng sao cứ bị rủ rê

Phạm Mười Giới Luật Gia-vê: Chúa Trời?

Tội là hiểm họa cho đời

Là tên khủng bố vào nơi linh hồn!

Vậy thì kéo tội đi chôn

Như Thầy Chí Thánh, làm Môn Sinh Ngài

Để mà cứu độ trần ai

Theo ''Chiên Thiên Chúa'' trên vai Thập Hình!

Hãy đè tội lỗi, đóng đinh

Để cùng với Chúa phục sinh về Trời!

Tội vào Hỏa Ngục là nơi

Vương Quyền Sự Dữ đời đời tối tăm!

 

Đaminh Phan văn Phước
Đức Quốc, 11.7. 2002

Kính mời quý Vị nghe hai ca khúc:

LẠY CHÚA CON ĐÂY - YouTube

Lời bài hát Giọt Lệ Thống Hối (Nhạc và lời Tâm Bảo) [có nhạc nghe]

Lên đầu trang