Tất cả vì Chúa

6/1/2013 5:17:13 PM
Thứ ba 04-06-1991 - Tuần 9 Thường Niên

DHY_Thuan.jpg 

Mc 12, 13-17; Tb 2, 10-23

 

 Trong Phúc Âm, chúng ta thấy có hai hạng người thường đến chất vấn Chúa Giêsu. Đó là người của Phái Pharisiêu và Hêrôđê. Thật ra, hai hạng người này không ưa gì nhau vì có lập trường khác nhau. Phái Pharisiêu chủ trương chống lại sự đô hộ của Đế Quốc La Mã. Có thể nói họ là những người mang tinh thần yêu nước cực đoan. Còn Phái Hêrôđê lại chủ trương hòa giải, nên đứng ra cộng tác làm việc với những người cai trị. Tuy nhiên, vì muốn có thêm sức mạnh đương đầu với Chúa Giêsu, họ tạm thời hợp tác với nhau. Cả hai nhóm cùng đến gặp Chúa và đặt cho Ngài một vấn đề thật hóc búa để bắt bí Ngài: có nộp thuế cho vua Cêsarê không? Nếu Chúa trả lời không nộp, phái Hêrôđê sẽ tố giác Chúa âm mưu nổi loạn, chống lại Roma. Còn nếu Ngài trả lời phải nộp thuế, phái Pharisiêu sẽ viện lý do Chúa cấu kết với ngoại ban, phản bội dân tộc và quê hương. Nói một cách vắn gọn, cả hai cách trả lời đó đều dẫn Chúa đến chỗ chết. Thật là một câu hỏi thâm độc.

 

 Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời một cách quá khôn ngoan, vượt hẳn mọi suy tính của họ. Ngài trả lời: của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, của Chúa hãy trả cho Chúa. Ở Việt Nam chúng ta, câu trả lời này dần dần được mọi người dùng để diễn tả việc sống sao cho tốt đạo đẹp đời. Nhưng thật ra, đâu là ý nghĩa chính của câu trả lời này? Ý nghĩa chính được tìm thấy trong bài Phúc Âm này là sự tuyệt đối của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tất cả và không có gì có thể so sánh với Thiên Chúa được. Vì thế, không thể lấy Cêsarê để so sánh với Thiên Chúa. Ngài phải là cùng đích của tất cả mọi người. Điều này được nhắc nhở mỗi lần chúng ta đọc Kinh Tin Kính hay Kinh Vinh Danh, để chúng ta ý thức dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, bởi vì “chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối cao”.

 

Mấy ngày hôm nay, chúng ta theo dõi những hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến về thăm quê hương Ba Lan dấu yêu của Ngài. Đức Thánh Cha là một người rất yêu quý quê hương, nhưng không bao giờ đặt quê hương trên Thiên Chúa. Trái lại, Ngài luôn quan tâm, lo lắng cho dân Ngài biết sống đúng với lề luật của Chúa. Chúa là tất cả, trên hết mọi sự. Ngài luôn ý thức mình được Chúa thương yêu một cách đặc biệt trong cả cuộc sống, nhất là qua tấm gương của Đức Hồng Y Stefan Wyszynski. Năm 1973 trong một cuộc họp, Ngài lúc đó còn là Hồng Y, đã nói với Cha: “Chúng tôi tự hào vì có Đức Hồng Y Wyszinski là người Cha tiên phong của cả Giáo Hội và là mẫu gương cho mọi người dân Balan chúng tôi”. Và điều này được chứng minh ngay trong lần đầu tiên Ngài trở về thăm quê hương sau khi được chọn làm Giáo Hoàng. Khi đứng ở trên khán đài, nghe dân chúng không ngớt tung hô: hoan hô Đức Gioan Phaolô II, hoan hô Đức Giáo Hoàng... Ngài ra hiệu cho họ im lặng và nói: Các con có nghe lời Cha không? Tất cả cùng thưa: Có. Ngài tiếp: vậy Cha bảo làm gì thì phải làm nghe chưa? Họ đáp: vâng. Ngài quay sang nói với Đức Hồng Y Wyszinski (khi ấy còn sống), đang đứng bên cạnh: Đức Hồng Y cứ đứng yên lặng để cho Cha con chúng tôi nói chuyện. Và Ngài hô lớn: hoan hô Đức Hồng Y Wyszinski. Tức thì mọi người đều lớn tiếng hoan hô Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Wyszinski là một tấm gương lớn đối với Đức Thánh Cha bởi vì Đức Hồng Y luôn sống khẩu hiệu “Soli Deo”, “Chỉ một mình Thiên Chúa”, nên Đức Hồng Y đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách ngay cả khi bị bắt bớ, tù đày.

 

 Lời Chúa hôm nay cùng với gương của Đức Hồng Y Wyszinski dạy chúng ta phải sống hoàn toàn, trọn vẹn cho Thiên Chúa như lời tung hô mà chúng ta vẫn thường tuyên xưng: chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Amen.   

 

ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Lên đầu trang