Tặng Chúa Giêsu cho người khác

5/26/2013 8:16:16 AM
Thứ sáu 31-05-1991

DHY_Thuan.jpg 

Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Isave

 

Lc 1, 39-56; Xp 3, 14-18

 

 Trong tất cả những lễ kính Đức Mẹ, Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Isave là một lễ được thiết lập từ lâu đời, vì được đặt trên nền tảng Phúc Âm qua bài tường thuật của Thánh Luca về sự kiện Mẹ Maria sau khi được thiên thần truyền tin, đã đến thăm viếng Bà Isave, để chúc mừng người chị họ được mang thai khi tuổi đã lớn.

 Trong lịch sử phụng vụ của Giáo Hội, các lễ Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, cũng chỉ mới được thiết lập ở thế kỷ XIX, XX này. Và ngay cả Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng mới được thiết lập sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố tín điều này vào năm 1950 và từ đó mới được cử hành trọng thể. Còn Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave có trước cả Lễ Phục Sinh. Riêng Địa Phận Hà Nội, lễ này còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, vì khi Cha Đắc Lộ cùng các bạn đặt chân tới Hà nội, Ngài đã đặt lễ này làm quan thày riêng của Địa Phận, phó thác địa phận trong tay Đức Mẹ Đi Thăm Viếng. Điểm thứ ba được lấy ra từ tư tưởng thần học của bài Phúc Âm hôm nay. Ở đây, Cha muốn nhắc lại là trong một bài giảng, chúng con cần đào sâu tư tưởng thần học để làm cho bài giảng được phong phú vì có nền tảng Kinh Thánh vững chắc. Và nền tảng thần học của bài Phúc Âm hôm này là: Đức Mẹ là người của Giáo Ước Mới –Tân Ước, và Bà Isave, người chị họ của Mẹ Maria là người của Giao Ước Cũ -Cựu Ước. Thật vậy, Đức Mẹ vì cưu mang Chúa Giêsu là Đấng Toàn Năng và là Đấng Cứu Thế trong mình, nên Đức Mẹ ngay từ đầu đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi mắc Tội Tổ Tông. Trái lại Bà Isave, mặc dù đóng một vai trò quan trọng trong chương trình nhập thế và cứu chuộc của Chúa, Bà vẫn vướng mắc Tội Nguyên Tổ. Tuy nhiên, hài nhi trong lòng Bà Isave là Gioan Tiền Hô, khi được nghe lời chào hỏi của Mẹ khi đến viếng thăm, liền được khỏi Tội Tổ Tông. Sự kiện này được chứng minh qua việc “hài nhi nhảy mừng trong lòng Bà Isave”.

Sau khi đã suy ngắm ngày Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Isave qua quan điểm lịch sử của Giáo Hội và địa phận, cũng như tư tưởng thần học, chúng ta rút ra được một vài bài học sau đây:


 
Khi Đức Mẹ đem Chúa đến với người chị họ của mình, chính Chúa đã tác động làm cho hài nhi trong lòng Bà Isave khỏi Tội Tổ Tông. Nói cách khác, Gioan Tiền Hô được sạch Tội Tổ Tông là nhờ chính Chúa Giêsu trong cung lòng của Mẹ Maria. Đức Mẹ không thể tha Tội Tổ Tông cho Gioan Tiền Hô. Và giả sử Đức Mẹ có đến thăm Bà Isave bằng trực thăng, mang nhiều vàng bạc làm quà tặng, chào Bà Isave bằng những lời lẽ thâm sâu hơn, nhưng nếu không có Chúa trong lòng, Gioan Tiền Hô vẫn không được sạch tội. Điều này nhắc nhở chúng ta về món quà cao quý nhất để ban tặng cho người khác là chính Chúa Giêsu. Chính Ngài là món quà làm cho người khác “phải nhảy mừng” như Gioan Tiền Hô. Nhưng không ai lại có thể cho người khác “cái” mình không có. Nên điều quan trọng nhất là sống noi gương Mẹ để chúng ta thật sự có Chúa Giêsu trước đã.


 
Một chi tiết khác ở phần cuối của bài Phúc Âm hôm nay cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Đức Mẹ ở đó ba tháng, rồi trở về nhà mình”. Điều này có nghĩa, Đức Mẹ không chỉ đến thăm Bà Isave một vài ngày, vài tuần, nhưng ở lại giúp người chị họ này cho đến khi sinh hạ Gioan Tiền Hô, vì khi đến truyền tin, Thiên Thần đã báo cho Đức Mẹ biết, Bà Isave đã mang thai được sáu tháng rồi. Chắc chắn công việc phụ giúp người chị họ sinh nở không phải là chuyện nhẹ nhàng, thong thả, nhưng trong Phúc Âm không thấy nói gì tới những công việc này của Đức Mẹ. Như thế có nghĩa là Đức Mẹ đã phục vụ một cách âm thầm, khiêm tốn. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết sống như Mẹ, luôn biết giúp đỡ người khác trong thinh lặng, không kể công như một người tôi tớ: “Chúng tôi chỉ là tôi tớ vô dụng. Làm những chuyện phải làm đó thôi”. Amen.

 

ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Lên đầu trang