Tân Tổng giám mục Huế phong chức 13 linh mục

9/6/2012 7:43:34 PM
13 tân linh mục gồm sáu linh mục triều và bảy linh mục dòng

Hue-TruyenChucLinhMuc.jpg 

Hôm nay, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của Huế lần đầu tiên trong chức vụ mới đã truyền chức linh mục cho 13 phó tế tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

Đức cha Hồng được Tòa Thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục Huế hôm 18-8, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, người đến tuổi về hưu.

Hơn 2.000 giáo dân kể cả tám thành viên Hội Hướng thiện Phật giáo Huế tham dự sự kiện này. Thánh lễ còn được đồng tế bởi Đức cha Thể và hơn 100 linh mục.

“Các phó tế là những người xứng đáng nhận chức linh mục vì các thầy được đào tạo để chăn dắt đoàn chiên và phục vụ cộng đoàn Dân Chúa. Khi lãnh chức linh mục, các thầy phải có bổn phận loan báo Tin Mừng” - Đức cha Hồng nhắn nhủ các tân chức.

Ngài kêu gọi các tân chức hãy minh chứng đời sống của mình bằng những việc làm tốt, thánh thiện để thuyết phục mọi người.

13 tân linh mục gồm sáu linh mục triều, sáu tu sĩ dòng Thánh Tâm và một đan sĩ dòng Thiên An.

Từ năm 1975 đến nay tổng giáo phận Huế đã có 105 linh mục triều và dòng được truyền chức. Tổng giáo phận có 79 giáo xứ với 68.862 giáo dân.


(UCAN 04-09-2012)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang