Tân Bề trên Tổng quyền dòng Chúa Quan Phòng

7/28/2022 3:10:01 PM
Ngày 25/07/2022, quý chị em đại biểu Tổng Tu Nghị 2022 đã bước vào giai đoạn bầu chọn Tân Bề trên Tổng quyền cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2028. Cuộc bầu cử được bắt đầu với một ngày tĩnh tâm, và sáng nay các chị đã tham dự Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần cho việc bầu chọn này.

Sau thời gian cầu nguyện, phân định, quý chị em Tổng đại biểu đã chọn Sr Marie - Raymonde NGUYỄN THỊ THÀNH TIN, Sinh ngày 10/01/1966 làm Bề trên Tổng quyền thứ 18 của Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. 

Chúng con xin cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một vị Tân Bề trên Tổng quyền. Xin Chúa ban ơn sức khỏe, sự khôn ngoan để chị có thể chu toàn trọng trách mà Chúa trao phó hôm nay. Xin Chúa cùng đồng hành để chị có thể dìu dắt Hội dòng đi theo Thánh Ý Chúa và theo tinh thần của Đấng Sáng Lập. 

Hình ảnh chị em trong Tu Viện tạ ơn Chúa với Sr Tân Bề trên Tổng quyền

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-1.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-2.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-3.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-4.pngdong-Chua-Quan-Phong-Portieux-5.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-6.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-7.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-8.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-9.png

dong-Chua-Quan-Phong-Portieux-10.png


Truyền Thông TD Cù Lao Giêng 

(gplongxuyen.org 28.07.2022)

Lên đầu trang