Tâm sự với cha

3/6/2017 7:47:50 AM
(Tức với Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống)

Đọc ''tin sét đánh'', Cha ơi

Lệ con trào xuống ở nơi máy mình!

Cha về với Chúa Thiên Đình!

''Con chiên tại thế'' nhớ hình bóng Cha

Tác phong Giám Mục tài ba

Hiền từ, khiêm nhượng, vị tha, chân tình

Yêu chiên hơn bản thân mình:

''Hiện Thân'' của Chúa là Tình Bao La!

Tôn thờ ''Thiên Chúa sinh ra''

Ở nơi máng cỏ nên Cha ''vào đời'':

Tình Yêu diễn tả bằng lời

Qua nhiều Ca Khúc thấm nơi cõi lòng!

Đêm nay, bên ngọn đèn chong

Tạ Ơn Thiên Chúa Quan Phòng thương Cha:

Được từ biệt ''cõi người ta''

Mà về hưởng phúc bên Cha Thiên Đường

Chẳng còn thoi thóp, đau thương

Mắt nhìn giáo hữu ở dương thế nầy

Cha mong hội ngộ sum vầy

Ở ''Nơi Vĩnh Cửu'' tràn đầy hân hoan!

 

Đức Quốc, Chúa Nhật 05.3.2017

Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời Bà Con xem Videos về Đức Cha có biệt hiệu: THÔNG VI VU.

1- Lễ Tấn Phong Giáo Mục Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống tại Nhà Thờ …

1:21:35 https://www.youtube.com/watch?v=yugr17cY3b0

2- Những ca khúc ''Hạt Giống Tâm Hồn'' hay nhất của Đức Cha Vũ Duy Thống, tức Nhạc sĩ Thông Vi Vu

1:06:43 https://www.youtube.com/watch?v=FKfaAtFsKVM

3- Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng giảng trong Thánh Lễ viếng Đức Cha Vũ Duy Thống

10:51 https://www.youtube.com/watch?v=nSa30tke48U

Lên đầu trang