Tám mối phúc thật của chính trị gia

12/21/2018 7:51:54 AM
Trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa bình 1 tháng 1 – 2019, Đức Phanxicô trích lời cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận (1928-2002), Hồng y Thuận là “chứng nhân trung thành của Phúc Âm”, ngài đã làm “danh sách các mối phúc thật cho chính trị gia”.

Thuan.jpg

 

Nhân Ngày Thế Giới Hòa bình 1-1-2019, Đức Phanxicô đưa ra lời kêu gọi một “nền chính trị hòa bình”, dịp để nhìn lại danh sách các mối phúc thật của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào có tư tưởng cao cả và có lương tâm sâu đậm cho vai trò của mình.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào mà nhân cách phản ảnh uy tín của mình.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào làm việc cho lợi ích chung chứ không vì tư lợi.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào trung thành với tinh thần nhất quán.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào thực hiện được sự hợp nhất.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào dấn thân làm việc để có một sự thay đổi triệt để.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào biết lắng nghe.

 

Phúc thay cho chính trị gia nào không biết sợ.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

(phanxico.vn 20.12.2018/ fr.aleteia.org)

Lên đầu trang