Tại sao có nhiều ấn bản Phụng vụ Giờ Kinh bằng tiếng Anh?

9/10/2014 5:07:06 AM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Thưa cha, tại sao các ấn bản khác nhau của Phụng vụ Giờ Kinh bằng tiếng Anh có các bản khác nhau cho bài đọc? Cụ thể, bộ Phụng Vụ Giờ Kinh gồm 4 tập có các bài đọc ngắn hơn so với các bài đọc của ấn bản “Christian prayer” chỉ có một tập. Điều này đã gây ra sự bối rối cho các bạn hữu của con, vì không biết phiên bản nào là qui phạm. - C. M., South Bend, bang Indiana, Mỹ.

Đáp: Đúng là có nhiều lý do.

Trước hết, các quốc gia sử dụng các bản dịch khác nhau cho bản văn của Thần Vụ. Đôi khi, đó là do vấn đề bản quyền, và đôi khi chỉ đơn giản là thích phiên bản này hơn phiên bản khác. Tôi tin rằng đang có các kế hoạch để thực hiện một văn bản chung của Phụng Vụ Giờ Kinh, cũng giống như các người nói tiếng Anh đã thực hiện một Sách lễ chung vậy. Tuy nhiên, việc này đang được tiến hành và cần có thời gian dài để hoàn thành.

Các ngôn ngữ khác được sử dụng bởi nhiều quốc gia cũng có sự khác biệt tương tự, chẳng hạn như giữa Phụng Vụ Giờ Kinh tại Tây Ban Nha và trong hầu hết các quốc gia Nam Mỹ.

Ngay cả trong các quốc gia chỉ có một ngôn ngữ, các khác biệt này vẫn có thể xảy ra, do các thay đổi ở một khu vực phụng vụ chưa hoàn toàn hội nhập vào các nghi thức khác. Ví dụ, tại Ý, Hội Đồng Giám Mục đã giới thiệu một cuốn Kinh Thánh chính thức mới, và cùng với sách này, có một Sách bài đọc mới cho mọi thánh lễ sử dụng cuốn Kinh Thánh mới này. Tuy nhiên, mặc dù việc sử dụng các phiên bản mới là được phép, đa số các ấn bản in của Thần Vụ tiếp tục sử dụng các phiên bản Thánh Vịnh và Bài đọc đã có trước.

Lý do tại sao cần phải mất nhiều thời gian để thích ứng với Phụng Vụ Giờ Kinh là rất nhiều. Trước hết, sự phức tạp của Thần Vụ có nghĩa rằng một phiên bản mới cần có thời gian. Ngoài ra, bởi vì Phụng Vụ Giờ Kinh thường được cầu nguyện và hát chung, các bài hát trong phiên bản cũ của các Thánh Vịnh cần được điều chỉnh, và người ta cần phải chuẩn bị mới sách cho việc đệm đàn nữa.

Các vấn đề kinh tế cũng cần được chú ý tới. Người ta phải xem xét rằng một phiên bản chính thức mới của Thần Vụ sẽ làm cho phiên bản cũ trở nên lỗi thời, từ ngày bản mới được chính thức sử dụng, và không ấn bản nào của chúng còn được in ấn nữa. Trong khi có thể rằng nhiều linh mục, phó tế và giáo dân có thể tiếp tục sử dụng phiên bản hiện tại để đọc riêng, việc đọc chung sẽ nhất thiết đòi hỏi sự sử dụng phiên bản mới. Như ở các quốc gia khác, nhiều tín hữu của các giáo xứ tại Ý đọc chung một phần của Thần Vụ trước thánh lễ mỗi ngày, và có một loạt các ấn bản rẻ tiền của Thần Vụ, nhằm tạo dễ dàng cho việc đọc chung như thế. Đặc biệt, các tu sĩ của các cộng đoàn tu trì cần có bộ Phụng vụ Giờ Kinh với đầy đủ bốn tập. Một điều cần cho một giáo xứ hoặc cộng đoàn tu trì là mua một số Sách bài đọc mới, và một điều khác nữa là nên mua ngay nhiều bản mới của Thần Vụ.

Mặc dầu có các khó khăn thực tế như vậy, cuối cùng thì Phụng Vụ Giờ Kinh sẽ được điều chỉnh cho các bản văn mới. Hội đồng Giám mục cần hào phóng trong việc cho phép sử dụng các văn bản chính thức, qua việc phân phát miễn phí và sử dụng phương tiện điện tử. Sự hào phóng này có lẽ sẽ giúp cho việc tiêu chuẩn hóa của bất cứ phiên bản chính thức mới nào.

Liên quan đến thế giới nói tiếng Anh, trước tiên chúng tôi có thể nói rằng phiên bản chính thức của Phụng Vụ Giờ Kinh là bộ sách gồm nhiều tập. Một bộ gồm ba tập là phiên bản chính thức được dùng tại Vương Quốc Anh, Ireland, Australia, New Zealand, một số nước khác ở châu Á, Châu Phi và vùng Caribê. Một bộ gồm bốn tập là phiên bản chính thức tại Mỹ và Canada, và có lẽ một số nước khác nữa. Gần đây, một số nước châu Phi đã xuất bản phiên bản riêng của họ về Phụng Vụ Giờ Kinh, mà một số người cho là phiên bản tốt nhất hiện nay.

Bộ một tập của Christian Prayer là một phiên bản giản lược của ấn bản Thần Vụ tại Mỹ. Tôi tin rằng hiện nay có hai nhà xuất bản in phiên bản bộ một tập của Thần Vụ trên thị trường. Các ấn bản này là dành cho các cá nhân giáo dân và nhóm ít người muốn đọc một phần Thần Vụ, nhất là Giờ Kinh Sáng và Giờ Kinh Chiều. Một trong các ấn bản này chứa dựng một phiên bản súc tích của Giờ Kinh Sách cho những ai muốn đọc Giờ Kinh Sách này.

Do không có cuốn nào trên đây bên tay tôi, tôi có thể chỉ đoán rằng lý do tại sao một số bài đọc lại có thể dài hơn so với bài đọc trong bộ sách bốn tập, là rằng một bản văn trải ra cho hai ngày trong bản văn chính thức được cô đọng lại thành một bài duy nhất trong bộ sách một tập. Bởi vì các nhà xuất bản muốn dành mẫu Giờ Kinh Sách cho việc đọc riêng tư, họ đã không lo lắng cho sự phù hợp chặt chẽ với phiên bản chính thức. Các ấn bản một tập là rất có giá trị trong việc giúp đưa nhiều hạng người Công Giáo đến với Kinh nguyện chính thức của Giáo Hội, trong một phương cách tiết kiệm kinh tế có thể so sánh được.

Nhiều người đã khám phá các lợi ích tinh thần cá nhân, vốn phái sinh từ kho báu của việc tưới rắc mỗi ngày với các khoảnh khắc cầu nguyện và ngợi khen trong sự kết hiệp với toàn thể Giáo Hội. Bởi vì đây là kinh nguyện chính thức của Giáo Hội, nó cũng là sự thực thi chức linh mục vương đế của các tín hữu, và là sự tham gia tích cực của họ vào phụng vụ của Giáo Hội.

 

(Nguyễn Trọng Đa/ Zenit.org 9-9-2014)

Lên đầu trang