Tại sao các Hồng Y được chỉ định nhà thờ hiệu toà ở Rôma?

10/1/2021 2:34:28 PM
Có một thông lệ trong Giáo Hội Công Giáo là khi một Hồng Y được vinh thăng thì ngài cũng được chỉ định một nhà thờ ở Rôma. Truyền thống này có nguồn gốc rất xa xưa, có thể là từ thời kỳ đầu của Hội Thánh.

hong-y.jpg

Ban đầu, tước Hồng Y được dành cho các vị linh mục quản xứ ở thành phố La Mã. Bách khoa toàn thư Công Giáo giải thích như sau: "Tiếp nối truyền thống này, chúng ta thấy thuật ngữ Hồng Y được áp dụng ở La Mã từ khoảng cuối thế kỷ V dành cho các linh mục chịu trách nhiệm suốt đời với (25 đến 28) tituli ở Rôma (các cộng đồng dạng giáo xứ) thuộc về Hội Thánh của vị Giám Mục Rôma."

Khi Giáo Hội lan rộng khắp châu Âu và thế giới, Đức Giáo Hoàng cần các chuyên gia, các Giám Mục từ các Giáo Hội địa phương để ngài tham vấn khi cần đưa ra quyết định. Sau đó, nhiều Giám Mục trong số đó được phong "Hồng Y" để nhấn mạnh mối liên hệ độc đáo giữa các ngài và Giáo Hoàng Rôma. Bách khoa toàn thư nói tiếp: "Dần dà theo thời gian, với việc vai trò đứng đầu Hội Thánh của Giáo Hoàng ngày càng rõ rệt, khối lượng công việc tăng mạnh ở Rôma, để rồi sau cùng các Giáo Hoàng kêu gọi nhiều Giám Mục xung quanh đến để đại diện các ngài trong vai trò chủ chăn cũng như phụ giúp các ngài bằng lời cố vấn."

Song song với tước hiệu mà các vị được nhận thêm là "Hồng Y", các Giám Mục này còn được chỉ định các "nhà thờ hiệu toà" ở giáo phận Rôma để củng cố sâu xa mối liên hệ của các ngài và Giám Mục Rôma, Đức Giáo Hoàng. Như vậy về lý thuyết thì các Hồng Y được chỉ định nhà thờ chính là cha xứ của các giáo xứ Rôma, các ngài cấu thành đẳng Hồng Y Linh Mục và đẳng Phó Tế. Có 7 giáo phận phụ cận quanh Rôma mà toà Giám Mục làm hiệu toà cho 6 Hồng Y (Hồng Y niên trưởng mang 2 hiệu toà), cấu thành đẳng Hồng Y Giám Mục.

Theo giáo luật hiện hành, các Hồng Y "linh mục" của các nhà thờ hiệu toà không có quyền điều hành giáo xứ được chỉ định hiệu toà, cũng không được bổ nhiệm cha chính xứ hay bất cứ quyết định quan trọng nào về nhà thờ. Thực tế, giáo xứ hiệu toà ở Rôma được xem như ngôi nhà thứ hai của vị Hồng Y, ngài luôn được chào đón ở nhà thờ và được tự do thi hành các nhiệm vụ mục tử với tín hữu ở đó.

Được Nguyễn

Lên đầu trang