Tại sao các Bí Tích là những phương tiện hữu hiệu cần thiết để lãnh ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô?

3/4/2015 9:12:50 AM
Chúa Cứu Thế Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết ,sống lại và lên Trời cách nay đã 2000 năm. Nhưng công nghiệp cứu chuộc này vẫn được tiếp tục ban phát cho con người qua sứ mang của Giáo Hội, là Thân Thể Mầu nhiệm của Chúa trong trần gian này cho đến ngày cánh chung tức là ngày mãn thời gian.

bitich.jpg  

Tuy nhiên, sau 2000 năm Tin Mừng Cứu Độ được rao giảng , cho đến  nay mới chỉ có 1/6 nhân loại được  biết Chúa Kitô và gia nhập Giáo hội của Chúa qua Phép Rửa và Thêm sức.


Như thế còn đa số người chưa được nghe Tin Mừng của Chúa và tin yêu Người là Đấng đã đến trần gian làm Con Người để “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người”( Mt  20: 28).

 

Với những người chưa biết Chúa Kitô  và nghe Phúc Âm của Người, Giáo Hội tiếp tục cầu nguyện và hăng hái thi hành sứ mạng Chúa đã trao phó trước khi Người về Trời: Đó là “ anh  em hay đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh  Chúa Cha , Chúa  Con và  Chúa Thánh Thần., dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh  em..(Mt 28: 19-20) .Đây là sứ mạng phúc âm hóa thể giới và giảng dạy chân lý  mà Giáo hội đã và đang thi hành để mang Chúa Kitô  và công nghiệp cứu chuộc của Người đến với những người chưa biết Chúa cũng như chưa  được nghe Tin Mừng cứu độ của Người. Thật vô cùng cần thiết cho hết mọi người, mọi dân tộc trên khắp thế giới được nghe  và sống Tin Mừng đó hầu  được cứu rỗi vì Thiên Chúa”Đấng cứu độ chúng ta, Đấng ,muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” ( 1 Tm 2:4)

 

 Sứ mạng  phúc âm hóa thế giới  không chỉ được rao phó riêng cho hàng Giáo Phẩm, giáo sĩ , tu sĩ mà còn là trách nhiệm chung của mọi người tín hữu  đã nhận lãnh Phép Rửa và gia nhập Giáo Hội của Chúa. Nói rõ hơn, tất cả mọi thành viên trong  Giáo Hội gồm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân – tuy khác  nhau về địa vị và trách nhiệm- nhưng  đều có chung sứ mang loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho những ai chưa biết Chúa và nghe Phúc Âm của Người. Hàng giáo sĩ , tu sĩ thi hành sứ mạng này bằng việc rao giảng Phúc Âm của Chúa trong phạm vi thánh đường ( các linh mục Dòng nay đang phải coi sóc nhiều giáo xứ vì thiếu linh mục Triều hay giáo phận) và bằng đời sống chứng tá  phản ảnh trung thực  những giá trị của Phúc Âm trước mặt người đời. Người giáo dân, ngược lại,  rao giảng Tin Mừng của Chúa bằng  chính đời sống của mình trong  khi làm việc hay sống chung với những người khác ở  nhiều môi trường khác nhau.

 

Chính đời sống Kitô hữu phản ảnh trung thực những chân lý  và giá trị của Phúc Âm như công bình , bác ái, yêu thương,  thánh thiện, tôn trọng sự  sống, đề cao sự thật, nhất là xa tránh mọi thói hư tật xấu của thế gian đang chìm sâu trong văn hóa của sự chết,  sẽ có sức thuyết phục người khác nhận biết Chúa Kitô đang  hiện diện nơi người chứng tá để mời gọi họ tin yêu Chúa như mình để cùng được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa. Và để đạt mục đích đó, tất cả mọi thành viên của Giáo Hội đều được mong đợi phúc âm hóa  bản thân  và môi trường sống bằng chính đời sống chứng tá của mình  để mời gọi người khác tin và yêu mến Chúa để được hưởng ơn cứu độ của Người

 

Chúa Kitô không những  rao giảng, dạy dỗ chân lý, mà còn thiết lập các bí tích làm phương tiện cứu rỗi cần thiết cho những ai muốn lãnh ơn cứu chuộc của Chúa.

 

Thật vậy, trước hết, Chúa đã nói đến tầm quan trọng của bí tích Thánh Tẩy hay Rửa tội trong Tin Mừng Marcô và Gioan như sau :

 

      “ Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ ; còn ai không tin sẽ bị luận phạt .” ( Mk 16: 16)

 

Hoặc :

 

   “ Không ai có thể được vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và  Thần Khí” ( Ga 3: 5)

 

Trước khi về Trời, Chúa đã ăn cần căn dặn các Tông Đồ như sau :

 

  “ Anh  em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” ( Mt 28 : 19)

 

Như thể, đủ chứng minh rằng Bí Tích Rửa Tội là điều kiện tiên quyết để được cứu độ, vì tội nguyên tổ đã cắt đứt tình thân giữa Thiên Chúa và loài người. và  đã “mang    sự chết vào trần gian, vì một người đã phạm tội”như Thánh Phaolô đã dạy. ( Rm 5 :12).

 

Nhưng vì Thiên Chúa là Cha rất nhân từ và đầy lòng xót thương , cho nên  dù :

 

       “ Người nổi  giận, giận trong giây lát, nhưng  yêu thương, thương suốt cả đời.:( Tv 30 : 6) 

 

Chính vì yêu thương và muốn tha thứ nên Thiên Chúa  đã sai Con Một là Chúa Kitô xuống trần gian làm Con Người để “ cứu cái gì đã  hư mất.” ( Mt 18:11)

 

Công nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu thực vô giá và đủ cho những ai muốn hưởng nhờ. Nhưng  điều kiện trước tiên để được cứu rỗi là  phải được tái sinh qua Phép Rửa như đã nói ở  trên.


Vì tầm quan trọng của bí tích này nên,  trước khi rửa tội cho ai ( người lớn) thì phải dạy cho họ biết mục đích và công dụng của bí tích này.Nghĩa là không thể đổ nước lên đầu  là xong việc.Ngược lại, phải dạy cho người muốn lãnh bí  tích này hiểu rõ vì sao cần được rửa tội để thay đổi con người cũ và trở thành tạo  vật  mới, “ mặc lấy Chúa Kitô  để bắt đầu một hành trình mới đưa đến ơn cứu độ.Nói rõ hơn, không phải rửa tội xong là đủ, không cần phải làm gì nữa.Trái lại, rửa tội mới là bước khởi đầu cần thiết cho một tiến trình đổi mới hay hoán cải  ( conversion process) để đoạn tuyệt  với con người cũ sinh ra trong tội và bắt đầu một đời sống mới theo Trần Khí  hầu  trở nên hoàn thiện như mục đích của Phép Rửa.

Tiến trình đó đòi hỏi người đã được rửa tội phải quyết tâm yêu mến Chúa và xa tránh mọi tội lỗi vì phép rửa không tiêu diệt hết mọi mầm mống của tội cũng như không thay đổi hoàn toàn nhân tính để con người trở nên giống các Thiên Thần ngay  trên trần thế này.

 

Ngược lại, vì hậu quả của tội nguyên tổ, con người vẫn hoàn toàn yếu đuối trong nhân tính, dễ nghiêng chiều về đường xấu và khó đứng vững trước mọi cảm dỗ của ma quỉ ví như “ Sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé.” ( 1 Pr 5: 8) cùng với gương xấu và dịp tội đầy rẫy trong trần gian để lôi kéo con người vào con đương hư mất đời đời.

 

Do đó, nếu con người không cộng tác với ơn Chúa để cương quyết sống theo đường lối của Người và xa tránh tội lỗi thì  ơn phép rửa , ơn tái sinh sẽ trở nên vô ích.Và Chúa cũng không thể cứu ai không có thiện chí bước đi theo Người và cương quyết xa tránh   mọi quyến rũ của ma quí, thế gian và xác thịt là nhưng cản trở và hiểm nguy  lớn lao cho con người muốn hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.

Cũng vì biết con người còn yếu đuối, khó đứng ững trước mọi thách đố và dịp tội, nên Chúa  Kitô đã dự liệu sẵn những phương thế hữu hiệu là các bí tích để giúp con người chống đỡ và lấy lại tình thân với Chúa sau khi đã  lỗi phạm tội nào  vì yếu đuối của nhân tính và vì mưu chước thâm độc của ma quỉ cộng với gương xấu, dịp tội của thế gian hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa để tôn thờ vật chất và  nếp sống  yêu chuộng mọi lạc thú vô luân vô đạo, như thực trạng con người ngày nay ở khắp mọi nơi. Người ta đang chối bỏ Thiên Chúa , khinh chê mọi giá tri tinh thần, luân lý và đạo đức  là những căn bản để phân biệt  con người có lương tri với loài vật chỉ có bản năng sinh tồn.

 

Những bí tích mà Chúa ban cho Giáo Hội là những phương tiện cứu độ rất hữu hiệu và cần thiết cho những ai muốn được vào Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trình đức tin một cách trung thực và can đảm trên trần thế này.

 

Thật vậy, với bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được rửa sạch một lần hậu quả của tội nguyên tổ và mọi tội cá nhân. Bí tích Thêm sức cho ta tri hiểu, sức mạnh và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để  sống nhân chứng cho Chúa Kitô  trong trần thế cũng như có sức  để  chống lại mọi nguy cơ cám dỗ của xác thịt, ma quỉ và thế gian. Bí Tích Thánh Thể không những  cho ta của ăn thiêng liêng cần thiết trên đường tiến về quê trời với bao khó khăn và thách đố,  mà quan trọng hơn nữa, bí tích Thánh thể còn làm sống lại cách bí nhiệm hy tế thập giá của Chúa Kitô xưa kia , vì “ mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ , nhờ đó “Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta  chiu hiến tế’’ ( 1 Cor  5, 7)  thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” ( x.Lumen Gentium  số 3).

 

Nghĩa là Thánh Lễ Tạ Ơn ngày nay diễn lại cách mầu nhiệm Hy Tế thập giá mà Chúa Kitô đã một lần dâng lên Chúa Cha  trên núi Sọ  năm xưa   để đền tội thay cho nhân loại  nhờ Chúa hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người, như Giáo Hội tuyên xưng mỗi khi của hành Bí Tích Thánh Thể  tức Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) để xin ơn cứu độ cho chúng ta ngày nay cùng thể thức mà ơn này được ban cho nhân loại lần đầu nhờ  Hy tế  Chúa Kitô hiến dâng một lần xưa kia trên thập giá.

 

Như thế, có thể nói Bí Tích Thánh Thể là Bí tích cứu độ mà Chúa Kitô đã thiết lập để tiếp tục ban ơn cứu  chuộc  của Người cho đến ngày mãn thời gian.Do đó, chúng ta được khuyến khích siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Chúa Kitô là của ăn nuôi linh hồn ta và cho ta được sống đời đời vì “ ai ăn thịt Ta và uống Máu ta thì được sống  muôn đời và Ta sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết.”  như lời Chúa hứa ban ( Ga 6 :54)

 

Tóm lại các bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể và Hòa giải là những bí tích tối cần cho ta được cứu rỗi và bảo đảm ơn cứu rỗi đó bao lâu còn lữ hành trên trần thế này. Các bí tích khác như sức dầu, Truyền Chức Thánh và Hôn phối là những bí tích giúp con người cộng tác với Chúa trong chương trình sáng tạo, ( bí tích hôn phối) tức là làm tăng số con cái Chúa trên trần gian này, cũng như chuẩn bị cho ta  lìa đời  trong ơn nghĩa Chúa ( bí tích sức dầu) .Sau hết, bí tích Truyền Chức Thánh dành cho một thiểu số người được ơn gọi đi rao giảng Lời Chúa và phục vụ  cho những lợi ích thiêng liêng của  dân Chúa ví như đàn chiên được trao phó cho các mục tử chăn nuôi và dẫn đưa về “Chuồng chiên mà Chúa Kitô là cửa vào duy nhất và cần thiết.( cf LG ,no.6)

 

Mặt khác,  bí tích truyền chức thánh cũng được lập ra để phục vụ cách riêng cho bí tích Thánh Thể, là bí tích làm sống lại Hy Tế thập giá của Chúa Kitô  xưa trên bàn thờ ngày nay  mỗi khi Thánh lễ tạ ơn được cử  hành như đã nói ở trên.Ngoài ra,  Bí tích truyền chức thánh  cũng được lập ra để phục vụ  cho các bí tích thêm sức, hòa giải và sức dầu, vì các bí tích này đòi hỏi thừa tác viên phải có chức linh mục, là một trong ba chức thánh của Bí Tích Truyền Chức Thánh. Hai chức thánh kia là chức Phó Tế và Giám mục.

Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban các bí tích như phương tiện hữu hiệu để giúp ta sống trong ơn nghĩa Chúa để  nhiên hậu được cứu độ như lòng Chúa mong muốn cho mọi con cái loài người.

 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Lên đầu trang