Suy tư

Một trái tim mới

Thiên Chúa ban cho con người trái tim để yêu thương. Giữa cuộc sống bon chen tính toán, có nhiều khi trái tim lỡ nhịp: thay vì yêu thương lại giận hờn, thay vì gắn kết lại phân ly, thay vì khôn ngoan lại dại khờ. Bởi thế, trái tim luôn phải được canh tân để quy hướng về sự thiện.

 Xem chi tiết »
Mấy nét chấm phá cho Linh Mục

Nói về việc đề cao linh mục, một người hỏi cha Gioan Maria Vianney: “Nhưng thưa cha xứ, tuy vậy có rất nhiều vị tử tế trong hàng giáo phẩm chứ?

 Xem chi tiết »
Nghịch lý cây Thập tự

“Thương ôi, con Đức Chúa Trời ra đời làm người, chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hạ”.

 Xem chi tiết »
Nhân ngày lễ 19/3, mở lại vụ án : Thánh Giuse thuộc Cựu ước hay Tân ước?

Vấn đề đặt ra: Lòng tôn sùng thánh Giuse phát triển mạnh hẳn từ thế kỷ XV nhờ công thánh Bernarđinô thành Siêna. Người ta thường kính thánh Giuse như một tổ phụ, tức thuộc Cựu Ước, và thánh Bernarđinô thành Siêna xưng tụng ngài là tận kết các tổ phụ.

 Xem chi tiết »
Bài suy niệm trong tháng thánh Giuse

Ơn xin: Xin cho tôi biết để cho Chúa sử dụng đời mình hầu phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Suy nghĩ về sự thinh lặng của thánh Giuse

Sự thinh lặng của thánh Giuse là trường dạy tôi về tu đức, mục vụ và truyền giáo. Tôi gọi đây là sự thinh lặng thánh.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Một cuộc hành hương

Ít khi người ta vui nếu biết cái chết đang đến với mình hoặc đến với người mình thân thương nhất.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Một hành trình biến đổi

Sự sống con người được hình thành hết sức kỳ diệu, ta gọi là màu nhiệm sự sống. Nó mang một giá trị đặc biệt, vì thế cần phải được cứu chuộc. Nó không được dựng nên để rồi tiêu tan vĩnh viễn nên phải được biến đổi.

 Xem chi tiết »
Sự Chết - Cuộc Nhập Tịch Sau Cùng

Sự định cư của con người trên trần gian giống như hành trình của người du mục. Họ được sống trong thời đại và muốn nên giống thời đại qua những phương diện nổi bật nhất.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Một hiệp thông

Sự tách lìa khỏi trần gian, khỏi thân xác này qua cái chết để con người đi vào một sự hiệp thông sâu xa hơn. Điều người ta tưởng rằng cảnh chia ly tang tóc là một tổn thất nặng nề, là một nỗi buồn nặng trĩu đã được biến đổi tất cả nhờ có một sự hiệp thông nào đó sau cái chết.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Cuộc thanh tẩy mầu nhiệm

Đau khổ tự nó có một giá trị. Còn ý nghĩa thì không ai hiểu hết được, ta gọi là mầu nhiệm đau khổ.

 Xem chi tiết »
Sự Chết - Một Giới Hạn

Giới hạn của con người được thể hiện rõ ràng nhất qua cái chết.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Một hy lễ

Sự đáp trả của con người chỉ đẹp lòng Thiên Chúa khi họ biết vâng phục hoàn toàn. Một của lễ được Thiên Chúa chấp nhận là khi người ta dâng hiến với thái độ tự nguyện và yêu mến.

 Xem chi tiết »
Sự Chết - Một Giấc Ngủ

Ngủ là một nhu cầu rất quan trọng và không thể thiếu của con người. Ngủ để lấy lại sức khỏe thân xác và tinh thần. Y học cho rằng giấc ngủ là loại thuốc bổ nhất trong các lọai thuốc bổ.

 Xem chi tiết »
Sự chết - Dấu chỉ nhập thể trong khiêm hạ

Kitô hữu là người nhập thế và nhập thể. Cả cuộc sống của họ là diễn tả mối tương quan với vũ trụ vạn vật và Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang