Suy niệm lễ Suy tôn Thánh Giá

9/14/2021 2:07:37 PM
Thánh giá là chữ T. Người nằm giang tay chữ Y. Là tình yêu yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang. Yêu đời mình chiều sâu. Yêu Chúa là chiều cao. Là tình yêu luôn mãi nhiệm mầu.

Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính Suy Tôn Thánh Giá không nhằm suy tôn hai khúc gỗ chiều ngang và chiều dọc, nhưng chúng ta được mời gọi nhìn ngắm hình ảnh Giê-su, Đấng chịu chết trên cây thánh giá. Suy tôn Thánh Giá là suy tôn tình yêu của Vị Thiên Chúa đã sẵn sàng chết cho cả và nhân loại, trong đó có cá nhân tôi! Quả thật, “"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".(Ga 3,16). Chính cái chết trên thánh giá của Con Thiên Chúa mà con người được cứu độ. Qua đó, chúng ta được mời gọi suy tôn tình yêu chứ không phải suy tôn sự đau khổ! Tuy nhiên, chúng ta được minh định rằng để đạt được vinh quang, để có ơn cứu độ, Thiên Chúa ngang qua Đức Giê-su phải chấp nhận trải qua đau khổ, phải trải qua thập giá! Chúng ta không suy tôn sự đau khổ nhưng chúng ta cần chấp nhận và đón nhận nó với tình yêu Thiên Chúa và tình yêu các linh hồn.

Thật vậy, suy tôn Thánh Giá là chúng ta đang cảm nhận một tình yêu, một sự hy sinh tột cùng của một vì Thiên Chúa dám chết, dám hy sinh vì người mình yêu. Phải chăng suy tôn Thánh Giá không chỉ chúng ta được mời gọi nhìn vào sự bất toàn, bất lực, sự tội của con người yếu đuối, nhưng điều quan trọng là cảm nhận tình yêu của Đức Giê-su dành cho nhân loại tội lỗi.

Qua việc suy tôn Thánh Giá, chúng ta được mời gọi học hỏi nơi Thánh Giá để thi thố tình yêu và học đòi Giê-su để sẵn sàng trao ban tình yêu cho tha nhân. Hơn nữa, chúng ta cũng được mời gọi luôn biết đón nhận những cái khó khăn, sự khổ, bệnh tật, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid hoành hành này!

“Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả,

đó là ơn nhận ra Thánh Giá của Con Cha

trong mọi nỗi khổ đau của đời con,

và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh

Giá,

bao lâu tuỳ ý Cha định liệu.

Xin đừng để con trở nên chua chát

nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau

khổ

với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ

và lòng khát khao nóng bỏng

có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau.

Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ

của những người đã yêu mến Cha,

đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống

khổ,

tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen.

Nhờ Cha, ước gì đau khổ của con

nói lên lòng tin của con

vào những lời hứa của Cha,

lòng cậy của con vào tình yêu trung tín

của Cha,

và lòng mến mà con dành cho Cha.

Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản

thân,

và yêu Cha chỉ vì Cha,

chứ không mong phần thưởng.

Ước gì Thánh Giá trở nên mẫu gương cho

con,

là ánh sáng cho đêm tăm tối,

nhờ đó con không còn coi khổ đau

như một tai họa hay một điều vô lý,

nhưng như một dấu chỉ cho thấy

con đang thuộc về Cha mãi mãi.

(Karl Rahner) (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu,

SJ)

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

le-suy-ton-thanh-gia.jpg

Lên đầu trang