Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B

5/17/2018 6:39:26 PM
Thánh Gioan Tông đồ định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu.”(1Ga 4,8). Thật vậy, vì tình yêu nên không những Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài mà Ngài còn tạo dựng nên con người có nam có nữ để họ bổ túc cho nhau, sống chung với nhau thành vợ chồng, sinh sản để duy trì nòi giống.

Vì tình yêu nên Ngài đã dựng nên muôn loài muôn vật để tô điểm cho vũ trụ này và để làm vinh danh Ngài như lời Thánh Vịnh 18,2 diễn tả: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Ngài làm.” Vì tình yêu nên Ngài giao vũ trụ này cho con người cai quản, chăm sóc và sử dụng. Vì tình thương nên Ngài quan phòng gìn giữ muôn loài muôn vật và loài người chúng ta. Có lần Đức Giêsu bảo các Tông đồ đừng lo lắng về cái ăn, cái mặc, Ngài nói: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?”(Mt 6,26); “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.”(Mt 6, 28-29). Rồi Ngài kết luận: “Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!”(Mt 6, 30).

 

Vì yêu thương nên Ngài không bỏ rơi con người khi họ sa ngã phạm tội. Trái lại, Ngài hứa ban Đấng Cứu độ. Thật vậy, vì yêu thương nên Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa đã vâng lời Đức Chúa Cha xuống thế làm người.  Ngài sống thân phận khó nghèo của một con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Ngài tự nguyện bước vào cuộc khổ nạn và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc con người. Trước khi về trời, Ngài còn lập Giáo hội, lập các Bí tích nhất là bí tích Thánh Thể để ở lại với loài người cho đến Tận thế.

 

Cũng vì yêu thương mà Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta biết có Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi nhất là Cha, Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần. Sự mạc khải đó đã được Thánh Gioan ghi lại trong bài Tin mừng hôm nay: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”(Mt 28,19). Trước đó, Thánh Gioan cũng ghi lại lời hứa của Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”(Ga 14,16). Trong thư thứ hai Côrintô, Thánh Phaolô van nài Chúa Ba Ngôi ở cùng tất cả giáo đoàn ở lời chào thăm: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”(2Cr 13,13). Trong sách công vụ Tông đồ, Thánh Luca cũng  ghi lại bài giảng của Thánh Phêrô rằng: “Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống.  Đó là điều anh em đang thấy đang nghe”(Cv 2,33). Như vậy, nhờ sự mạc khải của Đức Giêsu mà niềm tin vào Chúa Ba Ngôi không chỉ được các Tông đồ và các kitô hữu đầu tiên tuyên xưng nơi môi miệng mà còn thấm nhuần trong cả các sinh hoạt hằng ngày, nhất là niềm tin đó giúp họ sống yêu thương và hiệp nhất với nhau. Vì thế, sứ điệp của ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta: 

Thứ nhất,
hãy biết sống yêu thương nhau để đời sống của chúng ta họa lại đời sống yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Grêgôriô Cả nói: “Để giữ vững cương vị thì tình thương phải lan tràn sang người khác.” Chính Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm gương cho chúng ta điều đó. Ba ngôi Thiên Chúa không chỉ yêu thương nhau mà tình yêu đó còn lan tỏa tới nhân loại. Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Người cho thế gian.” (Ga 3,16). Đức Giêsu nói: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13).

Vậy, chúng ta đã chu toàn bổn phận yêu thương chưa? Chúng ta đã biết trao ban những gì chúng ta có cho người khác chưa? Chúng ta đã hy sinh vì người khác chưa?

Thứ hai,
hãy sống hiệp nhất tương trợ với nhau. Nơi Thiên Chúa, Ba Ngôi cùng hiệp nhất tương trợ lẫn nhau: Chúa Cha là Đấng tạo dựng, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa. Nhưng trong việc tạo dựng vẫn có Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong việc cứu chuộc vẫn có công của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong việc thánh hóa vẫn có Chúa Cha và Chúa Con. Nghĩa là Thiên Chúa Ba Ngôi luôn làm việc với nhau. Chúa Ba Ngôi làm việc trong sự liên kết và yêu thương. Mỗi người chúng ta có những địa vị và công việc khác nhau nhưng ai cũng cần sự giúp đỡ của người khác. Thánh Phaolô nói: “Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.” (Rm 12,4). 

Cuối cùng,
hãy tin kính, mến yêu và phụng thờ Chúa Ba Ngôi bằng cách năng nhớ tới Chúa Ba Ngôi, đọc Kinh Sáng Danh và làm dấu Thánh giá một cách cung kính và sốt sắng. Hãy luôn cám tạ Thiên Chúa Ba Ngôi vì đã yêu thương tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa và quan phòng gìn giữ chúng ta. 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con biết tin kính, mến yêu và phụng thờ Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

 

Lm. Anthony Trung Thành

Lên đầu trang