Suy niệm Dịp Cuối Năm – Hãy Tạ Ơn Chúa!

1/28/2014 4:24:18 PM
Khi xuống thế làm người, Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Giêsu, đã dùng tất cả cuộc đời của mình để dạy chúng ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô cùng, và muốn chúng ta sống hết tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha.

Nhờ Ngài, chúng ta không những được những ơn vật chất quý báu trên đời nầy, nhưng còn được những ơn thiêng liêng hết sức cao trọng như có linh hồn bất tử, có đức tin để trở nên con của Chúa, con của Đức Mẹ, con của Giáo Hội.

Chúa Giêsu công khai tạ ơn Đức Chúa Cha trong những dịp quan trọng như khi làm phép lạ bánh hoá ra nhiều, khi làm cho Ladarô sống lại, khi lập Bí Tích Thánh Thể.

Khi chữa lành mười người tật phung, Chúa Giêsu cảm động vì thấy có một người tật phung trở lui, cám ơn Ngài sau khi được Ngài chữa lành.


+++


Khi suy nghĩ về những ơn mà Thiên Chúa ban cho muôn loài muôn vật, thì không có loài nào, không có vật nào mà không cám ơn Thiên Chúa. Dường như loài nào, vật nào, cũng theo cách thức diễn tả của mình, hát vang lên câu: “Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa đã thương con, đã dựng nên con!


Mẹ Bề Trên Angela có lần khuyên các nữ tu trong dòng mình: "Một kinh 'Sáng Danh' được cất lên để tạ ơn Chúa khi gặp nghịch cảnh thì có giá trị gấp ngàn lần lời tạ ơn Chúa khi thành công."


Tinh thần Á Đông nổi bật nhất, trong đó có tinh thần của Dân Tộc Việt Nam, là lòng biết ơn. Người Việt chúng ta đặc biệt dạy về lòng biết ơn, đề cao lòng biết ơn và lên án lòng vô ơn: Ăn quả, nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo, nhớ kẻ đâm xay giàn sàng. / Uống nước, nhớ nguồn. / Có cây, mới có dây leo, có cột có kèo, mới có đòn tay. / Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa. / Một miếng khi đói, bằng một gói (đọi) khi no. / Ai mà phụ nghĩa quên công, thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm. v.v...


Những ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thì vô số, vượt quá tất cả những tư tưởng của chúng ta, vượt quá tất cả những lời nói của chúng ta, vượt quá tất cả những tính toán của chúng ta, đến đỗi chúng ta có thể đếm được tất cả những giọt nước của biển cả mênh mông, nhưng chúng ta không thể nào đếm được những ân huệ Thiên Chúa đã ban, đang ban và sẽ ban cho chúng ta.

Những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, thì Ngài ban cách một vô hạn, một cách lạ lùng, vì Ngài là Đấng vô cùng yêu thương, vô cùng quyền phép.

Tạ ơn Chúa, thật là chính đáng!


Vì thế, để thờ phượng Thiên Chúa Cha cho thật hết sức tuyệt hảo, Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể, được gọi là Lễ Tạ Ơn. Ngày kia, thánh Têrêxa suy nghĩ cách nào để tỏ lòng cám ơn Chúa cho xứng đáng, thì ngài liền nghe lời Chúa phán trong lòng rằng: “Muốn cám ơn cho xứng đáng, chỉ cần đi tham dự một Thánh Lễ là đủ

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ơn Tạo Dựng


Thiên Chúa đã dựng nên con người chúng ta giống hình ảnh Ngài: có trí khôn, có ý muốn. Đó là ân huệ lớn lao nhất, mà chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa. Thiên Chúa cho con người chúng ta làm chủ mọi loài trên trời dưới đất: bầu trời, trăng sao, sông biển, núi đồi, cây cối, súc vật, của cải, ... Những thứ hết sức ích lợi nầy cho loài người, Thiên Chúa rút ra từ không không, để ban tặng cho con người chúng ta ...


Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ơn Quan Phòng

Thiên Chúa còn tiếp tục quan phòng để gìn giữ mọi loài trên trời dưới đất nầy, hầu chúng có thể tồn tại mà giúp cho con người được sống hạnh phúc trên cõi đời nầy, và giúp con người được sống hạnh phúc trong đời sống mai sau.

Đặc biệt, Thiên Chúa gìn giữ con người một cách hết sức cẩn thận và đầy yêu thương: soi sáng cho linh hồn con người luôn hướng về Ngài, thúc giục tâm hồn con người luôn yêu mến Ngài, ban Tin Mừng của Ngài cho con người để con người được bước theo ánh sao chân lý mà nhận biết Ngài, ban Lời Hằng Sống và Thánh Thể Hằng Sống của Con Thiên Chúa làm Người, để cho con người được sống hạnh phúc tuyệt vời ngay khi còn ở trên dương trần tạm bợ nầy.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ơn Cứu Chuộc


Mặc dầu được đầy tràn ơn Chúa ban, con người đã nổi loạn chống Thiên Chúa. Thiên Chúa vô cùng công bình: phạt. Nhưng Thiên Chúa cũng vô cùng yêu thương: tha. Thế là một trận chiến xảy ra trong chính Thiên Chúa: phạt hay tha, tha hay phạt.


Để chấm dứt cuộc chiến nầy, có một giải pháp: phải có một nhân vật tuyệt vời đứng ra lãnh án chết để cứu con người khỏi phải chết. Trong chín phẩm thiên thần, không tìm ra được nhân vật tuyệt vời nầy. Và thế, Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, tự nguyện: “Lạy Cha, nầy con xin đến!” (Is 6,8 ). Đến để vâng lời thánh ý Cha trọn đời: “Xin đừng theo ý con ...(Mt 26,39); ... “ vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự ” (Pl 2,8). Đến để “mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân ” (Pl 2,7 ).


Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ơn Đức Tin


Phần chúng ta là người Công Giáo Việt Nam, những người có đức tin, chúng ta phải biết ơn Chúa là dường  nào, vì Chúa đã thương gọi chúng ta vào đoàn chiên của Chúa, làm con cái của Chúa, trong khi hãy còn hơn 80% chưa phải là Công giáo.

Chúng ta đã biết sấp mình dưới chân Chúa, nhưng còn biết bao nhiêu người sấp mình dươí chân những người như họ, hoặc trước những loài vật vô linh tính, vô tri giác, ...


Phải chăng chúng ta có công nghiệp gì để đáng được Chúa thương ban ơn làm con Chúa? Dù chúng ta sinh ra là Đạo dòng, dù chúng ta được vào Đạo lúc mới sinh, hay khi đã lớn khôn, thì đó cũng là ơn nhưng không Chúa ban cho chúng ta, mà không ban cho hằng triệu triệu người khác đã sống trước chúng ta, đang sống với chúng ta, hoặc sẽ sống sau chúng ta ...? Mà nếu tính như vậy, thì con số người không được phúc biết Chúa như chúng ta, lớn lao biết chừng nào, và chúng ta càng phải biết ơn Chúa biết bao! Nhưng chúng ta hãy xét lại xem: ơn Chúa ban cho chúng ta thì cao cả lớn lao biết chừng nào, còn cách chúng ta đáp lại ơn Chúa thì thế nào? Chúng ta có sống đời vui mừng, tạ ơn Chúa, hay chỉ sống đời tầm thường, lạt lẽo ... ? Và tệ hơn  nữa, thay vì sống đạo đức thánh thiện, làm đèn soi Chúa cho người khác thấy, làm muối ướp Chúa cho thế gian khỏi hư thối, chúng ta lại sống đời tội lỗi, phản bội tình thương của Chúa ?

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ơn Thánh Thể


Phép Thánh Thể gồm tất cả mọi ơn: ơn tạo dựng, ơn cứu chuộc, ơn thánh hóa, ơn bảo đảm phước Thiên Đàng.


Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ơn được chịu đau khổ vì Chúa


Thánh Têrêxa thành Avila đau khổ trong suốt 47 năm, nhưng càng đau khổ, vị thánh nầy càng sung sướng, nên đã chọn khẩu hiệu sống của mình là: “Hoặc đau khổ, hoặc chết!”.


Thánh Anphôngsô già yếu, mang đủ bệnh tật, nhưng khi ai hỏi ngài về bệnh tật của mình, thì ngài chỉ trả lời một câu: “Hãy tạ ơn Chúa”.


Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ơn sẽ được vinh hiển trên thiên đàng:
nơi mà tai chưa bao giờ nghe được du dương như thế, nơi mà mắt chưa bao giờ thấy được huy hoàng như thế, nơi mà miệng chưa bao giờ nói được những lời tuyệt vời như thế ...

+++

Khi thấy Thiên Chúa ban cho mình rất nhiều ân huệ, vua Đavít than: “Lạy Chúa, con làm thế nào để tạ ơn Chúa cho cân xứng vì những ân huệ Ngài đã ban cho con” (Tv 116)

Trước khi đi vào phần Kinh Nguyện Thánh Thể, linh mục mời mọi người hãy tạ ơn Chúa: “Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta! ”, và cộng đoàn sung sướng đáp: “Thật là chính đáng! ”.

Khi tạ ơn Chúa, chúng ta thi hành nhơn đức thờ phượng một cách rất đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa muốn gì? Thiên Chúa thích gì? Thiên Chúa muốn và thích tâm hồn chúng ta biết ơn Ngài vì những ơn Ngài ban cho chúng ta.

Khi tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta nhận được thêm nhiều ơn Chúa ban cho chúng ta hơn nửa.


Khi tạ ơn Thiên Chúa, những ơn chúng ta không xin, Ngài cũng ban cho chúng ta.

Khi tạ ơn Thiên Chúa, những ơn chúng ta chưa xin, Ngài cũng tìm cách ban cho chúng ta.

+++


Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” (1 Th 5,18)

Giáo Hội dạy con cái mình lo cám ơn Chúa hằng ngày, nhất là mỗi sáng sau khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ.


Giáo Hội luôn luôn sung sướng vì được cám ơn Chúa. Vì thế, đối với Giáo Hội, việc quan trọng nhất trên đời nầy, là dâng Thánh Lễ Tạ Ơn vì chỉ có Thánh Lễ do Chúa Giêsu đứng ra tạ ơn, mới cân xứng với những ơn Đức Chúa Cha ban cho loài người chúng ta.


+++


Tất cả đều là ơn Chúa. Chúng ta hãy xác tín như vậy.

Một vị giám mục kia, khi già yếu, mang ba bệnh đáng thương: đui, điếc, bất toại. Chỉ còn lỗ miệng là nói được. Ai đến thăm, ngài thường khoe lời cầu nguyện của ngài như sau:

- “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Chúa để cho con đui!
Con cám ơn Chúa vì Chúa để cho con điếc!

Con cám ơn Chúa vì Chúa để cho con bất toại! Amen!”.

+++


Chúng ta hãy làm sao cho cuộc đời mình trở thành cuộc đời đem ơn Chúa đến cho kẻ khác: “Thánh Thần Chúa sai tôi đi tuyên bố một năm ân phúc do Thiên Chúa ban” (Lc 4,19).

Chúng ta hãy làm sao cho đời mình trở thành một đời cám ơn Chúa luôn luôn và mãi mãi.

Luôn luôn tạ ơn Chúa!


Mãi mãi tạ ơn Ngài!


Đời ta là một Thánh Lễ Tạ Ơn kéo dài,

kéo dài từ khi sinh ra cho đến khi chết,

kéo dài từ Năm Cũ qua đến Năm Mới,

kéo dài đến vô tận,

kéo dài đến mãi mãi!


Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Lên đầu trang