Sự thật sẽ giải phóng các ông

3/19/2013 10:45:38 PM
(01.4.2020 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay)

Ga8_31-42.jpg

Lời Chúa: Ga 8, 31-42

 

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người : "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."  33 Họ đáp : "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói : các ông sẽ được tự do ?" 34 Đức Giê-su trả lời : "Thật, tôi bảo thật các ông : hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói."  39 Họ đáp : "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham." Đức Giê-su nói : "Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm."

 

Họ mới nói : "Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa !" 42 Đức Giê-su bảo họ : "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.  

 

Suy Niệm

 

Những dân tộc bị đô hộ nhiều năm mới hiểu được giá trị của giải phóng.

 Những ai bị cầm tù, bị áp bức mới hiểu được giá trị của tự do.

 Những ai đã từng bị vướng vào ma túy, cờ bạc, rượu chè,

 mới hiểu nỗi sướng vui của người thoát khỏi vòng nô lệ của chúng.

 Chế độ nô lệ đã cáo chung, nhưng lại thấy xuất hiện nhiều dạng nô lệ mới.

 Con người trở nên nô lệ cho chính những sản phẩm tinh tế của mình,

 và nhất là không thể giải phóng mình khỏi cái tôi ích kỷ.

Tự do mãi mãi là khát vọng của con người.

 Con người vẫn chờ một Đấng Giải Phóng để mình được thật sự tự do.

 

Những người Do-thái đang tranh luận gay gắt với Đức Giêsu.

 Họ hãnh diện vì mình thuộc dòng dõi ông Abraham,

 nên cho mình là người tự do, chưa hề làm nô lệ cho ai bao giờ (c. 33).

Đức Giêsu lại nhìn tự do theo một chiều hướng khác.

 Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, người ấy không có tự do (c. 34).

 Tự do không bắt nguồn từ việc mình thuộc dòng dõi ông Abraham.

 Tự do đến từ việc tin vào lời sự thật của Đức Giêsu.

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi…các ông sẽ biết sự thật

 và sự thật sẽ cho các ông được tự do” (c. 32).

 Tự do đến từ chính con người của Ngài :

“Nếu Người Con có cho các ông tự do, các ông mới thực sự tự do” (c.36).

 

Những người Do-thái cố chấp, chỉ tìm cách giết Đức Giêsu (cc. 37, 40).

 Họ không muốn nhận lời sự thật mà Ngài nghe được từ Thiên Chúa (c. 40).

 Khi từ chối sự thật, họ đã trở nên nô lệ cho sự dối trá và sát nhân.

Đức Giêsu là Đấng Giải Phóng, Đấng cho người ta được tự do thực sự.

Con người bị trói buộc bởi nhiều mối dây, bởi những tính toán ích kỷ hẹp hòi

 mà tự sức mình không sao thoát ra được.

 Hãy đến với Giêsu, mở ra với Giêsu, ta sẽ thấy mình được thanh thoát như Ngài.

 

“Giả như các ông là con cái ông Abraham,

 hẳn các ông phải làm điều ông Abraham đã làm” (c. 39).

Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi,

 vì tôi đã phát xuất từ Thiên Chúa…” (c. 42).

 Như thế những kẻ chống đối Đức Giêsu

 thật ra chẳng phải là con cái thật sự của ông Abraham hay con cái Thiên Chúa.

 Họ sống trong ảo tưởng về mình khi họ cương quyết loại trừ Đức Giêsu.

 

Trước khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, người dự tòng đã tuyên xưng

 từ bỏ tội lỗi, để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa,

 từ bỏ những quyến rũ bất chính, để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi.

 Mùa Chay là thời gian để chúng ta trở lại điều mình đã tuyên xưng,

để được sống đúng với ơn gọi Kitô hữu mình đã lãnh nhận.

 

Cầu Nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu,

 Giàu sang, danh vọng, khoái lạc.

 Là những điều hấp dẫn chúng con.

 Chúng trói buộc chúng con

 Và không cho chúng con tự do ngước lên cao

Để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.

 

Xin giải phóng chúng con

 Khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất,

 Nhờ cảm nghiệm được phần nào

 Sự phong phú của kho tàng trên trời.

 

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi

 Bán tất cả những gì chúng con có,

Để mua được viên ngọc quí là Nước Trời.

 

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng

 Trước những lời mời gọi của Chúa,

 Không bao giờ ngoảnh mặt

Để tránh cái nhìn yêu thương

 Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Lên đầu trang