Sống hơn người khác

9/12/2012 10:19:27 PM
Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIII TN

Lc 6, 27-38: Yêu thương kẻ thù

Lời Chúa:
32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. (c 32-35)

Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.

- Thứ nhất, phải sống tốt hơn người khác:
“Nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. ” (c 34): Ý nói là chúng ta chưa hơn người khác.

“Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng” (c 34). Chúa đòi chúng ta phải sống hơn, chứ không phải chỉ là sòng phẳng.

- Thứ hai, tại sao chúng ta phải sống hơn người khác:

Đây là 2 điểm để giải thích:

Một, tiêu chuẩn để chúng ta so sánh khong phải là người đời, người lân cận vì nếu so sánh với người đời thì chúng ta chỉ còn ở bình diện con người.

Hai, tiêu chuẩn để chúng ta so sánh là Thiên Chúa. Ngài đòi chúng ta phải sống giống như Ngài: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện” ( Lc 5, 48)

Bài học: Hãy cố gắng sống tốt hơn người khác.

Sống đạo: Hai cách trả thù

Có hai người thổ dân Nam Phi rất ghét nhau. Ngày kia, một trong hai người gặp đứa con gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Tên ấy liền bắt cô bé, lấy dao chặt hai ngón tay rồi thả ra. Cô bé vừa chạy về vừa khóc, bàn tay máu chảy ròng ròng. Còn tên hung thủ vừa đi vừa la lớn: “Trả được thù rồi”. Ngày qua tháng lại, thấm thoát mười mấy năm, cô gái đã có chồng con. Một hôm, có một tên ăn mày tới xin ăn. Người đàn bà nhận ra đó là kẻ chặt tay mình, vội vàng trở vào nhà biểu đầy tớ đem sữa bánh ra cho ăn. Khi kẻ kia ăn no rồi, người đàn bà đưa bàn tay cụt ra cho hắn coi và nói : “Tôi cũng đã trả được thù rồi.” Tên ăn mày xúc động khóc ngất. Riêng bà kia vì đã trở lại đạo nên hiểu rằng” Nếu kẻ thù mình đói, hãy cho nó ăn, khát hãy cho nó uống...” (Rm 12, 20)

(Trích ”Phúc”)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, tha thứ là điều rất khó. Nhưng nếu muốn sống đúng tư cách là con cái Chúa thì phải tha thứ. Thật đau khổ, thật thua thiệt. Xin Chúa giúp chúng con vì Chúa mà tha thứ. Amen.


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang