Sống mối phúc nghèo của Tin Mừng

9/12/2012 6:18:28 AM
Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Lc6_20-26.jpg 

Lời Chúa: Lc 6,20-26
20Bấy giờ Đức Giê-su dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24
"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói."Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”


Suy niệm

Ta biết ý niệm “núi” trong Tin Mừng Matthêu chỉ riêng về Hội Thánh Chúa Kitô :

- Đức Giêsu thắng quỷ trên núi (x Mt 4,8t).

- Đức Giêsu ban Hiến Chương Nước Trời trên núi (x Mt 5,1t).

- Đời sống người Kitô hữu như thành trì xây trên núi (x Mt 5,14).

- Đức Giêsu biểu lộ vinh quang Phục Sinh cho các môn đệ thấy trước ở trên núi (x Mt 17).

- Đức Giêsu bị giết trên núi Sọ (x Mt 27,33).

- Từ trên núi, Chúa Giêsu Phục Sinh sai các môn đệ đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Ngài (x Mt 28,16t).

Do đó, Hiến Chương Nước Trời theo thánh sử Matthêu ghi cho độc giả của ông là người Do Thái, thì Đức Giêsu gọi các môn đệ lên núi nghe Ngài dạy (x Mt 5,1-12), tức là trong đời sống Hội Thánh, ai muốn được Chúa chúc phúc, thì tiên quyết phải có “tinh thần nghèo khó”, tức là phải khao khát Chân Lý của Đức Giêsu đưa đến, chứ không tự mãn vào việc giữ Luật Môsê mà tưởng rằng mình đã nên công chính!

Trong khi đó vì các độc giả của Tin Mừng Luca là người Hy Lạp, dân ngoại, nên ông Luca không ghi Đức Giêsu lên núi giảng, mà lại ghi “Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, nơi đó có đông đảo dân chúng đến với Ngài, và Ngài ngước mắt nhìn các môn đệ rồi lên tiếng dạy”. Như thế, Đức Giêsu muốn dạy muôn dân qua đời sống các môn đệ đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu, để nên giống Ngài, vì “Ngài vốn dĩ là Đấng giàu có mà đã trở nên nghèo khó vì hết thảy chúng ta, để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài” (2Cr 8,9). Do đó bất cứ ai muốn được Đức Giêsu chúc phúc, phải sống nghèo theo mẫu gương các Tông Đồ (x Lc 6,20 : Tin Mừng). Mà ai muốn được giàu có để có phương tiện phục vụ, thì cả cuộc đời phải cần cù làm việc, giới hạn nhu cầu thân xác, đó là cách sống nghèo về vật chất, để được giàu có về lòng nhân ái như Chúa Giêsu. Vì thế thánh Tông Đồ lên tiếng dạy : “Từ nay những người có vợ hãy sống như không có ; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1Cr 7,29b-31 : Bài đọc năm chẵn). Và thánh Tông Đồ cho ý kiến riêng, không phải là Luật Chúa truyền, nhưng được nhiều người trân trọng, ông nói : “Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi khuyên nhủ anh em với tư cách là người – nhờChúa thương – đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng : Vì những nỗi thống khổ hiện tại, anh em hãy sống độc thân là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằngđối với người ta, như thế là tốt. đừng lo kiếm vợ, nhưng nếu bạn cưới vợ thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó”(1Cr 7,25-28 : Bài đọc năm chẵn).

Ai biết sống nghèo vì Tin Mừng, thì được Chúa Giêsu chúc phúc : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” .

Nói tắt : NGHÈO thì ĐÓI, đói thì KHÓC, khóc bị GHÉT! Như thế là nói kiểu toán học : Ai sống nghèo vì Tin Mừng thì phúc lộc gia tăng cấp số nhân, hay mối Phúc này làm gia tăng mối Phúc kia, tạo nên sự cộng hưởng các mối Phúc. Đức Giêsu nói : “Đó là những ngôn sứ thật đã bị cha ông các ngươi đối xử như thế” (Lc 6,20-23 : Tin Mừng).

Vào dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Ý, có trên hai triệu bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tụ về, đều một trái tim, một lòng mến. Trước hấp lực này, ông Măng-cu-xô mới 34 tuổi đang giữ chức Thịtrưởng thành phố Phi-ra-ca. Phải nói ông là một người tài năng và đầy hứa hẹn vinh quang trong chức vụ. Thế mà ông đã từ bỏ xin đi tu. Rõ ràng ông đã nhận ra giá trị mối phúc nghèo được Đức Giêsu đề cao trong Tin Mừng hôm nay.

Đối với những kẻ chỉ lo hưởng thụ, chắc chắn sẽ bị nguyền rủa! Đức Giêsu lên tiếng : “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng” .

Nói tắt : GIÀU thì NO, no thì CƯỜI, cười được KHEN! Như thế mối Họa này làm gia tăng mối Họa kia,và đó là tác động cộng hưởng các mối Họa! Đức Giêsu nói : “Các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế” (x Lc 6,24-26 : Tin Mừng).

Vì vậy thánh Tông Đồ khuyên : “Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Giêsu Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nơi Đức Giêsu Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chủ tâm vào những gì thuộc hạ giới. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc hạ giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, nên hãy từ bỏ tất cả những cái đó : và đừng giận dữ, nóng nảy, độc ác, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người đã được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa để được ơn thông hiểu. Vì chỉ có Đức Giêsu Kitô là tất cả và ở trong mọi người”(Cl 3, 1-11 : Bài đọc năm lẻ).

Ai sống những đòi hỏi của Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay mới xứng đáng là người giống Đức Giêsu, để được lãnh phúc lành của Ngài. Vì “Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúađã dựng nên” (Tv 145/144,9b : ĐC năm lẻ).

Mỗi người Kitô hữu hãy nhớ mình là Hiền Thê của Tân Lang Giêsu từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy (x 2Cr 11,2). Vợ thì phải nghe lời chồng. Đúng như lời kinh : “Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai” (Tv 45/44,11a : ĐC năm chẵn). Có lắng tai nghe Lời Tân Lang Giêsu và đem ra thực hành, mới được Chúa thực hiện Lời Ngài hứa : “Anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”(Lc 6,23ab : Tung Hô Tin Mừng).

Truyện kể :

Một người phụ nữ sống độc thân, bà sống bằng việc nhặt rau người ta bỏ lại sau buổi chợ, đưa về làm dưa bán. Ngày nào bà cũng bận rộn vì đợi chợ tan, bà lượm lặt rau đưa về nhà, rồi bà lựa ra từng loại mãi đến nửa đêm mới xong việc. Sáng sớm khi trời còn tối, bà đã gánh hàng ra chợ bán, nên không còn giờ đi dự Lễ, cùng lắm miễn cưỡng đi Lễ Chúa nhật vì sợ tội. Bà cứ sống như thế trong suốt 40 năm, tích góp mua được một số vàng cất giấu. Khi chôn vàng ở đâu, bà đều ghi vào quyển sổ riêng để nhớ. Đêm nọ, sau khi đã dọn hàng xong, bà lấy quyển sổ ra xem tài sản mình được bao nhiêu và để ở những chỗ nào, bà lấy làm đắc tâm vì có một tài sản lớn. Quá buồn ngủ, bà thiếp đi, để rơi quyển sổ xuống đất. Đêm ấy thần chết đến lôi bà ra khỏi thế gian, khu xóm không ai biết. Một tuần lễ sau khu xóm ai cũng ngửi thấy mùi hôi thối, bảo nhau chạy đến xem chuyện gì, thì thấy cửa nhà bà đã bị cạy, vào nhà ai cũng thấy đồ đạc đã có người thu dọn từ lúc nào, và bốn chân giường đã có ai đào bới! Vì xác bà đã trương thối, nên người ta báo cho chính quyền. Dĩ nhiên xác bà không được đưa vào Nhà Thờ vì quá nặng mùi, nên phải vội đưa đi thiêu. Chẳng có mấy người đi theo quan tài, chỉ có con chó còn trung thành với chủ. Thời gian sau, người cháu biết tin bà mất, anh ta đến nói với mọi người rằng : “Bác tôi có một quyển sổ thường ghi tài sản và những nơi chôn giấu vào đó!” Lúc ấy người ta mới hiểu kẻ cậy cửa lẻn vào nhà trước đã lượm được quyển sổ ghi tàn sản của bà chôn giấu ở đâu, nó đã phỗng mất!


Đúng là “ki cóp cho cọp nó tha!” Vì thế thánh Phaolô dạy : “Chúng ta đã không đưa gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Nếu có cơm ăn áo mặc, hãy lấy thế làm đủ,còn những kẻ muốn làm giàu thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại” (1Tm 6,7-9).

THUỘC LÒNG


Làm sao anh em phải giàu có như Đức Giêsu, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có vì sự nghèo khó của Ngài
(2Cr 8,9).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang