Shalom

20 May Sun - PENTECOST SUNDAY (B)

Acts 2:1-11 / Ps. 104(103):1,24,29-30,31,34 / Gal. 5:16-25 / Jn. 15:26-27; 16:12-15 (Psalter proper)

 Xem chi tiết »
19 May Sat - 7th Week of Easter

Acts 28:16-20,30-31 / Ps. 11(10):4,5,7 /Jn. 21:20-25 (Ps. Wk III)

 Xem chi tiết »
18 May Fri - 7th Week of Easter St John I, Pope and martyr

Acts 25:13-21 / Ps. 103(102):1-2,11-12,19-20 /Jn. 21:15-19 (Ps. Wk III)

 Xem chi tiết »
17 May Thu - 7th Week of Easter

Acts 22:30; 23:6-11 / Ps. 16(15):1-2,5,7-8,9-10,11 / Jn. 17:20-26 (Ps. Wk III)

 Xem chi tiết »
16 May Wed - 7th Week of Easter

Acts 20:28-38 / Ps. 68(67):29-30,33-35a,35bc,36c / Jn. 17:11-19 (Ps. Wk III)

 Xem chi tiết »
15 May Tue - 7th Week of Easter

Acts 20:17-27 / Ps. 68(67):10-11,20-21 /Jn. 17:1-11 (Ps. Wk III)

 Xem chi tiết »
14 May Mon - 7th Week of Easter - St Matthias, apostle

Acts 1:15-17,20-26 / Ps. 113(112):1-2,3-4,5-6,7-8 /Jn. 15:9-17 (Ps. Wk III)

 Xem chi tiết »
13 May Sun - 7th Sunday of Easter (B)

Acts 1:15-17,20-26 / Ps. 103(102):1-2,11-12,19-20 / 1 Jn. 4:11-16 / Jn. 17:11-19 (Ps. Wk III)

 Xem chi tiết »
12 May Sat - 6th Week of Easter

Acts 18:23-28 / Ps. 47(46):2-3,8-9,10 /Jn. 16:23-28 (Ps. Wk II)

 Xem chi tiết »
11 May Fri - 6th Week of Easter

Acts 18:9-18 / Ps. 47(46):2-3,4-5,6-7 /Jn. 16:20-23 (Ps. Wk II)

 Xem chi tiết »
10 May Thu - The Ascension of the Lord

Acts 1:1-11 / Ps. 47(46):2-3,6-7,8-9 /Eph. 4:1-13 or Eph. 4:1-7,11-13 /Mk. 16:15-20 (Psalter proper)

 Xem chi tiết »
9 May Wed - 6th Week of Easter

Acts 17:15,22-18:1 / Ps. 149(148):1-2,11-12,13,14 /Jn. 16:12-15 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
8 May Tue - 6th Week of Easter

Acts 16:22-34 / Ps. 138(137):1-3,7-8 / Jn. 16:5-11 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
7 May Mon - 6th Week of Easter

Acts 16:11-15 / Ps. 150(149):1-2,3-4,5-6,9 /Jn. 15:26-16:4 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
6 May Sun - 6th Sunday of Easter (B)

Acts 10:25-26,34-35,44-48 / Ps 98(97):1,2-4 /1 Jn. 4:7-10 Jn. 15:9-17 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
5 May Sat - 5th Week of Easter

Acts 6:1-10 / Ps. 100(99):2,3,5 / Jn. 15:18-2 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang