Shalom

14 Mar Sun, 4th Sunday of Lent (B)

2 Chr. 36:14-16,19-23 / Ps. 136:1-2,3,4-5 / Eph. 2:4-10 / Jn. 3:14-21 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
13 Mar Sat, 3rd Week of Lent

Hos. 5:15 -6:6 / Ps. 50:3-4,18-19,20-21 / Lk. 18:9-14 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
12 Mar Fri, 3rd Week of Lent

Hos. 14:2-10 / Ps. 80:6-9,10-11,14,17 / Mk. 12:28b-34 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
11 Mar Thu, 3rd Week of Lent

Jer 7:23-28 / Ps 94:1-2.6-7, 8-9 / Lk 11:14-23 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
10 Mar Wed, 3rd Week of Lent

Deut. 4:1,5-9 / Ps. 147:12-13,15-16,19-20 / Mt. 5:17-19 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
9 Mar Tue, 3rd Week of Lent

Dan. 3:25,34-43 / Ps. 24:4-5,6,7,8-9 / Mt. 18:21-35 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
8 Mar Mon, 3rd Week of Lent

2 Kgs. 5:1-15 / Ps. 41:2,3 / Ps. 42:3,4 / Lk. 4:24-30 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
5 Mar Fri, 2nd Week of Lent

Gen. 37:3-4,12-13a,17b-28 / Ps. 104:16-17,18-19,20-21 / Mt. 21:33-43,45-46 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
4 Mar Thu, 2nd Week of Lent

Jer. 17:5-10 / Ps. 1:1-2,3,4,6 / Lk. 16:19-31 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
3 Mar Wed, 2nd Week of Lent

Jer. 18:18-20 / Ps. 30:5-6,14,15-16 / Mt. 20:17-28 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
2 Mar Tue, 2nd Week of Lent

Is. 1:10,16-20P / s. 49:8-9,16-17,21,23 / Mt. 23:1-12 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
1 Mar Mon, 2nd Week of Lent

Dan. 9:4-10 / Ps. 78:8,9,11,13 / Lk. 6:36-38 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
28 Feb Sun, 2nd Sunday of Lent (B)

Gen. 22:1-2,9,10-13,15-18 / Ps. 115:10,15,16-17,18-19 / Rom. 8:31-34 / Mk. 9:2-10 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
27 Feb Sat, 1st Week of Lent

Deut. 26:16-19 / Ps. 118:1-2,4-5,7-8 / Mt. 5:43-48 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
26 Feb Fri, 1st Week of Lent

Ez. 18:21-28 / Ps. 129:1-2,3-4,5-8 / Mt. 5:20-26 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang