Sản phẩm

Nến nghệ thuật L1-010
Mã SP: L1-010

Nến nghệ thuật L1-010

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-009
Mã SP: L1-009

Nến nghệ thuật L1-009

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-008
Mã SP: L1-008

Nến nghệ thuật L1-008

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-007
Mã SP: L1-007

Nến nghệ thuật L1-007

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-006
Mã SP: L1-006

Nến nghệ thuật L1-006

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Hộp dầu 3 ngăn rời hộp gỗ
Mã SP: PH29

Hộp dầu 3 ngăn rời hộp gỗ

490.000 VNĐ
Hộp dầu 3 ngăn xi vàng
Mã SP: PH30

Hộp dầu 3 ngăn xi vàng

840.000 VNĐ
Bộ Chén Lễ XV Tay Cầm Tiệc Ly
Mã SP: PH01

Bộ Chén Lễ XV Tay Cầm Tiệc Ly

Các vật dụng phụng vụ -thường được gọi một cách nôm na là "đồ thánh", "đồ lễ", "đồ thờ"- là những vật dụng Phụng vụ dùng để chưng bày hoặc trực tiếp sử dụng trong việc cử hành Thánh lễ, các bí tích và á bí tích. Vì được đưa vào việc cử hành phụng thờ Thiên Chúa, các vật dụng nầy phải xứng đáng, mỹ thuật và chắc chắn.
8.000.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-005
Mã SP: L1-005

Nến nghệ thuật L1-005

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-004
Mã SP: L1-004

Nến nghệ thuật L1-004

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-003
Mã SP: L1-003

Nến nghệ thuật L1-003

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-002
Mã SP: L1-002

Nến nghệ thuật L1-002

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nến nghệ thuật L1-001
Mã SP: L1-001

Nến nghệ thuật L1-001

Nến nghệ thuật điêu khắc Lan's Candle dùng trong các thánh lễ, giờ kinh... sự kiện, trang trí, quà tặng. Mỗi cây nến là một sản phẩm điêu khắc, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt sử dụng nến tealight thay đầu đốt, khách hàng mua một lần và sử dụng lâu dài.
180.000 VNĐ
Nữ Vương Thiên Đàng
Mã SP:

Nữ Vương Thiên Đàng

Liên hệ
Đức Mẹ Lộ Đức (xanh)
Mã SP:

Đức Mẹ Lộ Đức (xanh)

Liên hệ
Đức Mẹ Mễ-Du
Mã SP:

Đức Mẹ Mễ-Du

Liên hệ
Nữ Vương Hòa Bình
Mã SP:

Nữ Vương Hòa Bình

Liên hệ
Thánh Phêrô
Mã SP:

Thánh Phêrô

Liên hệ
Đức Mẹ La Vang
Mã SP:

Đức Mẹ La Vang

Liên hệ
Thánh Gia 1
Mã SP:

Thánh Gia 1

Liên hệ
Lên đầu trang