Rao giảng Tin mừng dù có khó khăn

9/6/2021 9:35:23 AM
Phần phụng vụ của ngày thứ 2 sau Chúa nhật 23 TNB hôm nay trình bày cho chúng ta một số lưu ý trong việc rao giảng Tin mừng.

Ai cũng chọn việc dễ dàng, thoải mái và sung sướng, nhưng công việc rao giảng Tin mừng không phải như vậy. Để rao giảng Tin Mừng, chúng ta được mời gọi phải chấp nhận bỏ mình để đón nhận những khó khăn và gian nan hầu Tin mừng được rao giảng. Chính Thánh Phaolô đã minh định điều đó khi ngài nói: “Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em : đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.” (Cl 1, 24-26).

Để Tin mừng của Chúa Giê-su được lan toả và được nhiều người đón nhận, người rao giảng phải biết hy sinh, dấn thân và chấp nhận những khó khăn dù bị bách hại. Trò không hơn Thầy là vậy, để đem ơn cứu độ cho muôn người, Đức Giê-su đã phải trải qua nhiều đau khổ, nhất là phải trải qua cái chết trên thập giá. Hơn nữa, rao giảng Tin mừng không phải chọn thời cơ nhưng chúng ta được mời gọi hãy nói lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện trong mọi môi trường sống. Nghĩa rằng là chúng ta đừng bỏ một cơ hội nào cả dù nhỏ nhoi dù ở đâu đi chăng nữa miễn sao Đức Giê-su được giới thiệu.

Nơi bài Tin mừng (Lc 6,6-11), lại trong ngày Sa-bat, Đức Giê-su tiếp tục giảng dạy. Ngài lại bắt gặp một người bại tay và đã chữa lành cho anh ta. Vì Ngài muốn dạy rằng dù là ngày Sa-bát đi nữa cũng là nhằm để cứu mạng người chứ không phải giết chết, làm việc lành hơn là điều xấu. Đây cũng là cách răn dạy cho những kinh sư và các người Pha-ri-sêu. Họ chỉ giữ luật bề ngoài với cái tâm không tốt: ‘Rình và giận điên’ và bàn nhau để làm điều xấu. Họ đã không có cơ hội để gặp gỡ Chúa và không có cơ hội để làm việc lành phúc đức. Còn Đức Giê-su, trong mọi nơi mọi lúc, nhất là ngay trong lúc này, Ngài đã thực hiện một nghĩa cử yêu thương nhằm diễn ta uy quyền và tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa chỉ có yêu thương và tha thứ, chỉ có con người mới hận thù và ghen ghét mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.Xin giúp chúng con được tự do thực sự :tự do trước những đòi hỏi của thân xác,tự do trước đam mê của trái tim,tự do trước những thành kiến của trí tuệ.Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ,để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa,để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em.

Lạy Chúa Giêsu,xin cho chúng con được tự do như Chúa.Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi,khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sabát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao. (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

Linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương

rao-giang.jpg

Lên đầu trang