Ra đi

1/5/2014 11:01:38 AM
(07.01.2018 – Chúa nhật – Lễ Hiển Linh)

Mt2_1-12.jpg

Lời Chúa: Mt 2,1-12

 

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi : "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời : "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

 

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8  Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

Suy Niệm

 

Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho dân Ít-ra-en.

Ngài còn tỏ mình cho các dân tộc khác,

 vì Ngài muốn cứu độ mọi người chẳng trừ ai.

 Các nhà chiêm tinh vùng Babylon là đại diện cho dân ngoại.

 Ðối với họ, bầu trời là một cuốn sách,

 các vì sao nói về những biến cố trên địa cầu.

 Có thể Thiên Chúa đã muốn dùng sự xuất hiện

 của một vì sao để báo hiệu Con Ngài chào đời.

 Thiên Chúa chấp nhận dùng thứ ngôn ngữ đầy khiếm khuyết đó

để mời họ lên đường đi gặp Ðấng Cứu Ðộ.

Hôm nay, Ngài vẫn ngỏ lời với những ai chưa biết Ngài

 bằng muôn vàn cách thức khác nhau, khiến họ hiểu được.

 Thiên Chúa vẫn làm sáng lên muôn ánh sao,

 không ở trên trời cao, nhưng ở trong lòng người.

 Ánh sao có thể là một lý tưởng, một khát vọng mãnh liệt:

 khát vọng sự thật, tự do, ấm no, hạnh phúc?

Ánh sao đưa con người lên đường tìm kiếm,

 và Ngài không ngừng ban niềm vui trong suốt cuộc hành trình.

 

Các nhà chiêm tinh đã phải ra khỏi nhà, ra khỏi mình,

 ra khỏi những định kiến, để đón tiếp cái bất ngờ.

Họ chỉ mong được bái lạy vị Vua mới sinh.

 Nhưng vị Vua này chẳng ở Giêrusalem cao sang,

 mà lại ở vùng Bêlem bé nhỏ.

Vị lãnh tụ dân Ít-ra-en chỉ là một hài nhi bình thường,

 sống trong một căn nhà bình thường.

 Hêrôđê bối rối lo sợ khi nghe tin sinh hạ Vua Do thái.

 Các thượng tế và kinh sư tuy biết rõ nơi Ngài sinh,

 nhưng họ không muốn lên đường tìm kiếm.

 Các nhà chiêm tinh chỉ có một cái biết mơ hồ,

nhưng họ đã can đảm ra đi, tích cực tìm kiếm,

 tin tưởng sấp mình bái lạy và cung kính dâng lễ vật.

 

Vẫn có đám đông những người không phải là Kitô hữu

đang miệt mài nghiên cứu trong mọi lãnh vực,

 khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, tư tưởng…,

đang gắng công tu tập trong các tôn giáo,

 hay đang tận tụy làm cho trái đất được tốt đẹp hơn.

 Có ánh sáng nào soi chiếu nẻo đường họ đi.

 Họ đã chấp nhận bao hy sinh từ bỏ,

để nhẹ nhàng, thanh tịnh mà tiến bước.

 Các nhà chiêm tinh ngày xưa đã gặp được Ðấng họ tìm.

 Hôm nay, còn bao người vẫn trên đường going ruổi.

 Thiên Chúa đồng hành với họ mà họ chẳng hay.

 Họ đã ở gần Chúa ngay khi chưa gặp Ngài.

 

Lễ Chúa Hiển Linh mời ta nhận ra và trân trọng

 hoạt động của Thiên Chúa nơi anh chị em ngoài Kitô giáo.

 Có khi chúng ta giống các thượng tế và kinh sư

tự mãn với cái biết lý thuyết của mình về Thiên Chúa,

 nên chẳng muốn lên đường gặp mặt Ngài.

Ước gì chúng ta không coi mình như người đã tìm thấy,

 nhưng khiêm tốn học hỏi nơi những người đang tìm kiếm. 

 

Cầu Nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu,

 xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ,

nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói,

 dễ thấy Chúa hiện diện

 và hoạt động trong đời con.

 

Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa,

 xin cho con đừng trở nên cứng cỏi,

 khép kín và nghi ngờ.

 

Xin dạy con sự hiền hậu

để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.

 

Xin dạy con sự khiêm nhu

để con dám buông đời con cho Chúa.

 

Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm,

 vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài,

 hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Lên đầu trang