Quyền năng, quyền lực của Chúa

12/28/2021 11:25:52 AM
(qua Linh Mục đọc Lời Ngài Truyền trong Thánh Lễ!)

breaking-of-the-Host-at-Catholic-Mass.jpg

I- Lời dẫn nhập Trong bài ''Cách Chúa Giêsu xuống thế và sinh ra'', tôi nêu câu hỏi của anh chàng nọ: ''Giêsu CHUI RA bằng cách nào?'' khiến tôi đã trả lời thật chi tiết cho chàng ấy. Nay, trong khi hiệp dâng Thánh Lễ qua ''Online'', được phép ''Rước cách thiêng liêng Mình Thánh Chúa'', tôi bèn xác tín như sau:

II- Linh Mục là Kitô khác! (Sacerdos Alter Christus!)

A- Khái niệm ''khác'' có nghĩa: thứ hai, y hệt Lời Chúa phán trong Bí Tích Thánh Thể năm xưa!

B- Nguyên Văn Lời Chúa: ''Hãy cầm lấy mà ăn. Nầy là Mình Ta.'' Đó là năm cử chỉ liên tục của Chúa: ''cầm; chúc tụng; bẻ ra; trao; phán''. (Matth. 26,26; Marcô 14, 22; Luca 22, 19)

C- Chúa cầm lấy Chén, tạ Ơn, trao Chén ấy cho môn đệ và phán: ''Hãy uống Chén nầy; vì nầy là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra cho 'nhiều' người được tha tội.'' Đó là bốn cử chỉ liên tục của Chúa: ''cầm; tạ Ơn; trao; phán''. (Math. 26, 27-28; Marcô 14, 23-24; Luca 22, 17) Sau chín (9) cử chỉ vừa nêu, Chúa mới dạy: ''Hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta.'' Ngài nói ''việc nầy'' (this) là vì Ngài muốn ''Tông Đồ hôm ấy và Linh Mục thừa kế về sau'' phải làm trong Thánh Lễ những động tác quan trọng và phải đọc Lời Truyền như Ngài: ''Này là Mình Ta! Này là Máu Ta!'' để cho Bánh và Rượu trở thành Thịt và Máu của Ngài, y hệt trong Tiệc Tình Yêu là bằng chứng Ngài giữ Lời Hứa: ''Và này, Ta ở lại với các con mọi ngày cho đến Tận Thế.'' (Matthêu 28,20)

III- Lời dạy của Thánh Phaolô

A- Trong Thư I Cor 11,23-27, Thánh Nhân ấy ghi: ''Vì chưng, chính tôi đã đón nhận nơi Chúa điều tôi truyền lại...: Trong đêm bị nộp, Chúa cầm lấy Bánh, tạ Ơn, rồi bẻ Bánh ra và phán: Nầy là Mình Ta cho các con. Hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta. Cũng như thế, sau bữa ăn tối, Ngài cầm Chén và phán: Chén nầy là Giao Ước mới trong Máu Ta, các con hãy làm việc nầy mỗi khi uống mà nhớ đến Ta. Vì mỗi lần ăn Bánh ấy và uống Chén ấy, anh-chị-em loan báo sự chết của Chúa cho tới khi Ngài đến. Vì thế, ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa mà bất xứng, người đó xúc phạm đến Mình và Máu Chúa.''

B- Như vậy, rõ ràng Thánh Phaolô cố ý nhấn mạnh chữ ''việc nầy'' mà Chúa phán trong Phép Thánh Thể. Ngoài ra, qua các chữ: ''Chén ấy; Chén của Chúa; mà bất xứng'', Thánh Nhân muốn khẳng định rằng ''Bánh bây giờ cũng là Bánh ấy trong Bữa Tiệc của Chúa!'' Nói cách khác, Thánh Nhân xác tín rằng ''Bánh và Rượu, mà Tín Hữu cùng thời với ngài và Tín Hữu Công Giáo, Chính Thống Giáo hôm nay đang ăn và uống, chính là Thịt và Máu của Chúa Giêsu một trăm phần trăm!

IV- Ăn Thịt và uống Máu Chúa: Trong Tin Mừng theo Gioan 6,54-57: Chúa công khai ra Lệnh phải ''ĂN NGÀI! Uống Máu Ngài!'' Sau khi đọc Lời Truyền, Linh Mục nâng Mình Thánh, rồi Máu Thánh, tôi phải cúi đầu THỜ LẠY Chúa Giêsu đang Hiện Diện trước mặt mình!

V- Quyền Năng và Quyền Lực của Chúa

A- Khi Linh Mục cầm Bánh, đọc: ''Nầy là Mình Ta...'', tức thì Chúa Giêsu hiện Diện thật sự trong Bánh ấy! Ngài đâu cần ''chích lỗ, chui vô'' nơi Hình Bánh!

B- Trong bài giảng, Linh Mục (hình như Cha Uy) nói thật nghiêm trang: ''Nếu Bánh Thánh (có Chúa ẩn Hình trong đó) bị rớt và bị chuột tha đi, Chúa vẫn hiện Diện trong Bánh ấy!

C- Khi Linh Mục cầm Chén Rượu Nho, đọc: ''Nầy là Máu Ta...'' Ngay lập tức, Rượu ấy trở thành Máu thật sự của Chúa Giêsu.

D- Gioan 20,19 tường thuật Chân Lý nầy: ''Vào chiều ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Dothái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con!" Như vậy, là Tác Giả của vật chất, Chúa đến với đệ tử, đâu cần đi XUYÊN qua cửa! (Trích từ bài của tôi: ''Cách Chúa Giêsu xuống thế và sinh ra'')

VI- Kết luận

A- Cựu Ước từng báo trước về ''Quyền Năng Quyền Lực'' của Chúa nơi Trinh Nữ như sau: ''Vui ca lên nào, thiếu nữ Xi-on vì Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng NGỰ trong nhà ngươi!'' Vậy, suy gẫm cho cùng, Thiên Chúa Toàn Năng cũng làm những ĐIỀU TRỌNG ĐẠI cho Mẹ Maria trọn đời Đồng Trinh: ''trước và sau khi sinh Chúa!'' Cho nên, Mẹ không như một số nữ sinh bị mất màng trinh vì ngã khỏi xe đạp! Mẹ đi lên miền sơn cước (Luca 1,39) cũng không can chi mà vì đang có Thai Nhi che chở! (Trích từ bài của tôi như đã nêu.)

B- Qua Mầu Nhiệm ''Nhập Thế!'' (Verbum Caro factum est!) và Mầu Nhiệm ''Nhập Thế!'' (Puer natus est nobis!), ngoài Thánh Linh ĐẾN TRÊN Trinh Nữ và Đấng Tối Cao phủ BÓNG cho Nàng, Chúa Giêsu là ''Đấng Tạo Dựng trời, đất, Vua Thiên Đàng'' cũng dùng ''Quyền Năng, Quyền Lực, Quyền Uy'' của Ngài, hoàn toàn khác cách ba (tôi) ĐẾN VỚI mẹ (tôi) ''mang nặng'', rồi ''đẻ đau'' thì tôi mới được CHUI RA!

C- Công Đồng Vaticano II dạy: ''Từ muôn đời, Trinh Nữ đã được tiền định là Mẹ Thiên Chúa, cùng lúc với việc Lời trong Thiên Chúa nhập thể.'' (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, số 61)

Đức Quốc, 27.12.2021

Đaminh Phan văn Phước

Xin xem ''100 Phép Lạ Thánh Thể, phần 1'', có bài viết khác của tôi, còn phần 2,3,4, xin tìm trên mạng: https://luutru.xudoanthanhtam.net/Tai-lieu-hoc-hoi/100-phep-la-Thanh-The-phan-1-569.html

Xin tìm đọc: ''Truyện Lạ Thánh Thể'', do Tiến Sĩ Trương Vân Thục OSB tường thuật. 

Lên đầu trang