Quỹ Giáo hoàng ở Mỹ giúp gần 800.000 Mỹ kim học bổng

9/18/2021 6:34:20 PM
Quỹ Giáo hoàng ở Mỹ đã giúp gần 800.000 Mỹ kim học bổng cho các linh mục, tu huynh và nữ tu cũng như giáo phận theo học tại 16 Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma.

italy.jpg
Ảnh: Julia Casado from Pixabay

Đây là chương trình “Học bổng thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng” nhắm giúp đỡ các sinh viên từ năm châu theo học tại Roma. Ông Eustace Mita, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Giáo hoàng, nói rằng: “Chúng tôi gắn bó với quan niệm của thánh Gioan Phaolô II trong việc chuẩn bị các nhà lãnh đạo và giáo dục Công giáo phục vụ Giáo hội. Chúng tôi nhắm bảo đảm cho những người được kêu gọi xây dựng Giáo hội trên thế giới được chuẩn bị và huấn luyện để lãnh đạo trong các giáo phận của họ”.

Từ khi chương trình học bổng thánh Gioan Phaolô II được phát động hồi năm 2000 cho đến nay, Quỹ Giáo hoàng đã cung cấp gần 13 triệu Mỹ kim học bổng cho hơn 1.600 người, phần lớn từ các nước nghèo, để theo học tại Roma. Trong số những người được học bổng cũng có một số linh mục, tu sĩ Việt Nam. Ông David Savage đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Quỹ Giáo hoàng từ ngày 12/7 năm nay. Ông nói: “Cơ may được giữ một vai trò trong việc đào tạo giới lãnh đạo trong Giáo hội Công giáo là một phúc lành đối với chúng tôi”.

Quỹ Giáo hoàng được thành lập hồi năm 1988, với mục đích hỗ trợ Đức Thánh cha và sứ mạng của ngài trên thế giới và Giáo hội Công giáo luôn dấn thân trong niềm hiệp thông với Đức Thánh cha và Huấn quyền của Hội thánh.

Theo thủ tục hiện hành, những người muốn xin học bổng, được yêu cầu gửi đơn và hồ sơ tới Đức ông Phó Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh (Assessore della Segreteria di Stato) để xin cứu xét.

(CNA 16-9-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.
(rvasia.org 17.09.2021)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang